Facebook YouTube Instagram Moodle

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Dołącz do grupy

Do 15 marca można jeszcze dołączyć do kierunku szkoły policealnej: BHP.
Pierwsze zajęcia 18-19 marca od godz. 9.00
Nauka odbywa się bezpłatnie w systemie weekendowych. Po ukończonej edukacji Słuchacze przystępują do państwowego egzaminu a po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują tytuł: Technika BHP. Tytuł ten jest potwierdzeniem posiadania wykształcenia w danym zawodzie. Co ważne aby rozpocząć naukę na kierunku szkoły policealnej nie musisz mieć matury. Należy jedynie wypełnić formularz rekrutacyjny a po pozytywnej rekrutacji dostarczyć ksero świadectwa ukończenie szkoły średniej.

Skontaktuj się z nami aby dowiedz się więcej:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

Sekretariat Szkoły: przy ul. Piłsudskiego 8 w Sanoku (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)