Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

Egzaminy zawodowe – Organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy ostatnich semestrów szkoły policealnej oraz osób powtarzających egzamin)