Facebook YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Edukacja z zakresu kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia dokumentacji biznesowo-biurowej w jednostce organizacyjnej.

Elementy treści programu:

 1. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 2. Prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
 3. Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
 4. Sporządzanie biznesplanu;
 5. Podstawy ekonomii i statystyki
 6. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
 7. Wykonywanie prac biurowych z zastosowaniem pakietu MS OFFICE 365
 8. Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych COMARCH OPTIMA
 9. Kompetencje personalne i społeczne
 10. Organizacja pracy małych zespołów

Absolwent kwalifikacji EKA.04 potrafi m.in.:

 • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • prowadzić dokumentację biurową i magazynową
 • prowadzić dokumentację procesu sprzedaży
 • gospodarować rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzać biznesplan
 • przestrzegać zasad archiwizowania dokumentacji jednostki organizacyjnej
 • rozpoznawać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • stosować przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • stosować technologię informacyjno-komunikacyjną w pracy biurowe
 • stosować programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi
 • opracować analizę strategiczną jednostki organizacyjnej
 • sporządzać plan zatrudnienia i płac
 • współpracować w zespole

ABSOLWENT kierunku prowadzenie Rachunkowości Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w: 

 • urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych,
 • sądach,
 • podmiotach gospodarczych,
 • jednostkach budżetowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • urzędach skarbowych.

Dyplomy i certyfikaty:
• Zaświadczenie MEN ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
• Po zdaniu egzaminu na wymaganym poziomie Państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranym szkoleniu

Uwaga! Aby uczestniczyć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym nie musisz posiadać wykształcenia średniego

Ponadto jeżeli:
• posiadasz wykształcenie średnie ( nie musisz mieć matury)
• zrealizujesz szkolenia: EKA.04, EKA.05 i zdobędziesz oba certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych – EKA.04 oraz EKA.05
to uzyskasz państwowy dyplom z tytułem TECHNIK EKONOMISTA

Realizacja zajęć: 2 semestry nauki (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym)