Facebook YouTube Instagram Moodle

Multimedia w reklamie

Treści programowe

HISTORIA W MULTIMEDIACH ORAZ GRAFICE KOMPUTEROWEJ
1. Grafika komputerowa

 • Jak to było dawniej
 • Główny podział Grafiki Komputerowej
 • Wieloaspektowość Grafiki Komputerowej
 • Widzenie – oko człowieka
 • Podstawowe narzędzia
 • Podstawowe pojęcia

2. Multimedia

 • Geneza Powstania
 • Różnorodność zastosowania
 • Podstawowe narzędzia

EDYCJA OBRAZU
1.  Photoshop – wstęp

 • Operacje – zastosowanie
 • Krótka animacja

EDYCJA DŹWIĘKU
1. Formaty plików audio
2. Audacity – omówienie programu
3. Tworzenie podkładu muzycznego

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA
1. Dobra prezentacja- standardy
2. Opis Programu PowerPoint
3. Tworzymy prezentacje

 • Układ, kolor i czcionka
 • Animacje i akcje
 • Grafika
 • Film
 • Dźwięk

ANIMACJE FLASHOWE
1. Zawartość interaktywna
2. Flash – wprowadzenie

 • Banner reklamowy
 • Format zapisu wideo

TWORZENIE FILMU
1. O czym musimy pamiętać przy tworzeniu filmu

 • Niezbędne informacje

2. Zgrywanie materiału filmowego
3. Movie Maker – montaż filmu

 • Podstawy montażu
 • Efekty wideo i przejścia
 • Tytuły i napisy
 • Dodawanie dźwięku
 • Zapisz film

AUTHORING
1. Encore – wprowadzenie do programu
2. Tworzenie menu filmu

PROJEKTOWANIE OKŁADKI NA PŁYTĘ
1. Projekt okładki na płytę domowym sposobem

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW W INTERNECIE
1. Youtube – miejsce dla wszystkich
2. Jak udostępnić nasz film
3. Portale społecznościowe

 • Facebook

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu 

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 60

Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 •  Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
45 min – część praktyczna

 •  Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

 * VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.