Facebook YouTube Instagram Moodle

Programy biurowe w administracji

Treści programowe

 1. Edycja i formatowanie tekstów, praca z szablonami
 2. Spisy treści oraz organizacja dokumentu
 3. Używanie i edycja stopek, nagłówków oraz przypisów dolnych i końcowych
 4. Zabezpieczanie dokumentu przy pomocy hasła oraz usuwanie blokad
 5. Formularze w dokumentach tekstowych
 6. Arkusze danych
 7. Makropolecenia – tworzenie makropoleceń, uruchamianie oraz przypisywanie makra do przycisku
 8. Drukowanie – zaawansowane zastosowanie opcji drukowania
 9. Import danych, sortowanie i filtrowanie danych
 10. Funkcje obliczeniowe. Podatek, upust, rabat, funkcje warunkowe
 11. Narzędzia kalkulacji i kosztorysowania, scenariusze działań
 12. Audytorium i środowisko – rozumienie wpływu środowiska przeprowadzenia prezentacji na jej odbiór u słuchaczy
 13. Podstawy tworzenia, stosowania efektów i kolorystyki slajdów w celu maksymalizacji efektywności przekazu
 14. Używanie sformatowanych tekstów, kolorów, wzorców i obrazów w slajdach i ich zapis w formatach graficznych
 15. Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy i formatowanie obrazów
 16. Stosowanie efektów w pokazach slajdów
 17. Edytowanie obiektów graficznych użytych w prezentacji przy użyciu dostępnych narzędzi
 18. Wykorzystanie wykresów i diagramów w prezentacjach oraz ich edycja i formatowanie
 19. Zarządzanie prezentacją – kontrolowanie pokazu slajdów (chronometraż, przejścia, itp.)
 20. Powiązanie prezentacji z arkuszem danych, fragmentem tekstu i wyświetlanie ich w formie obiektu w prezentacji

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 80

Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 • Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
43 min – część praktyczna

 • Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.