Facebook YouTube Instagram Moodle

Sekretarka z możliwością specjalizacji sekretarka/rejestratorka medyczna

Sekretarka jest osobą, która odgrywa ważną rolę w kompleksowym systemie zarządzania firmą. Do jej głównych zadań należy gromadzenie, przetwarzanie oraz przechowywanie dokumentów/informacji. Praca sekretarki ma charakter wielostronny, wymaga szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności, a także własnej inicjatywy.

Elementy treści programu:

 1. Rola i znaczenie sekretariatu w strukturze firmy
  – Czynności sekretariatu
  – Wizerunek sekretarki jako prawej ręki szefa
  – Rola asystentki w tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy
 2. Komunikacja interpersonalna
  – Współpraca z szefem i współpracownikami
  – Kontakty z klientem
  – Techniki prowadzenia rozmów telefonicznych
 3. Organizacja pracy sekretariatu
  – Zarządzanie czasem
  – Prowadzenie korespondencji firmowej
 4. Sytuacje konfliktowe
  – Asertywność w pracy
  – Psychologia stresu
  – Elementy negocjacji
 5. Pakiet biurowy w sekretariacie
  – Edytor tekstu
  – Arkusz Kalkulacyjny
  – Prezentacje multimedialne
 6. Programy pocztowe
  – Poczta elektroniczna
  – Konfiguracja konta pocztowego
  – Kalendarz elektroniczny

Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności w zakresie:

 • przyjmowania interesantów,
 • gromadzenia i przechowywania informacji,
 • odbierania i łączenia telefonów,
 • obsługi poczty elektronicznej
 • prowadzenia korespondencji firmowej (przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty),
 • segregowania i przekazywania korespondencji do poszczególnych komórek w firmie,
 • redagowanie pism, protokołów,
 • prowadzenia rejestru uchwał i zarządzeń zarządu jednostki,
 • gromadzenia i przygotowywanie materiałów dla szefa,
 • organizacji wyjazdów służbowych szefa,
 • prowadzenia terminarza spotkań, kontroli terminów,
 • odszukiwania aktów prawnych i ich przechowywania,
 • przygotowywania i obsługi konferencji, zebrań i spotkań,
 • przygotowywania poczęstunków, w tym drobnych przekąsek,
 • zaopatrywania firmy w materiały potrzebne do funkcjonowania biura (tj. artykuły papiernicze, drobny sprzęt biurowy, prenumerata prasy, zaopatrzenie socjalne),
 • dbałości o ład i porządek w sekretariacie oraz gabinecie prezesa.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • szkołach
 • koncernach
 • korporacjach
 • w większych firmach/biurach

Specjalizacja sekretarka/rejestratorka medyczna

Zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa – jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami; zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności w zakresie:

 • sporządzania dokumentacji medycznej;
 • zastosowań druków medycznych funkcjonujących w placówkach służby zdrowia;
 • rejestracji pacjentów;
 • znajomości instrukcji kancelaryjnej (zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej);
 • znajomości instrukcji archiwizacyjnej dokumentacji medycznej w sekretariacie;
 • zasad planowania pracy w sekretariacie;
 • statystyki medycznej – zasad rozliczania świadczeń medycznych;
 • zasad profesjonalnej obsługi pacjentów;
 • skutecznego komunikowania się (przez telefon, e-mail, kontakt bezpośredni),
 • asertywności;
 • zastosowań języka angielskiego zawodowego;
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • zastosowania środków techniki komputerowej oraz techniki biurowej w sekretariacie medycznym.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. w: 

 • przychodniach medycznych(placówki państwowe, prywatne)
 • szpitalach
 • punktach obsługi pacjenta
 • laboratoriach medycznych

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: sekretarka medyczna zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej w języku polskim
 • zaświadczenie – według standardów MEN – ukończenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki międzynarodowy certyfikat VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1390 zł (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.