Facebook YouTube Instagram Moodle

Techniki sprzedaży

Słuchacz szkolenia zdobędzie widzę i umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik działu handlowego. Uczestnik kursu nauczy się jak powinien wyglądać efektywny proces sprzedaży (nawiązanie pozytywnego kontaktu poprzez prezentacje handlową, odpowiadanie na obiekcje klienta oraz skuteczne finalizowanie sprzedaży).

Elementy treści programu:

 • Nawiązywanie kontaktów handlowych
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca
 • Mowa ciała w kontaktach handlowych
 • Wykorzystanie tonu głosu w rozmowach
 • Zdobywania zaufania klientów
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery
 • Budowanie wiarygodności handlowców
 • Sposoby ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów
 • Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami
 • Poznanie potrzeb klientów
 • Badanie potrzeb klienta
 • Zadawanie właściwych pytań – otwarte, zamknięte
 • Aktywne słuchanie
 • Stosowanie parafrazy
 • Sposoby ułatwiające rozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
 • Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 • Skuteczne słowa argumentacji handlowej
 • Język korzyści
 • Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 • Odpieranie obiekcji klienta
 • Prowadzenie rozmów w przypadku obiekcji
 • Odpieranie obiekcji
 • Skuteczne przedstawienie cen
 • Prawidłowe przedstawienie cen przez handlowców
 • Prowadzenie rozmów o cenach
 • Negocjacje cenowe
 • Łagodzenie negatywnych reakcji na cenę
 • Prowadzenie negocjacji cenowych
 • Finalizowanie sprzedaży
 • Sygnały gotowości klienta do pojęcia decyzji o zakupie
 • Postępowanie w końcowej fazie sprzedaży
 • Postępowanie po dokonaniu sprzedaży
 • Postępowanie w sytuacji niepowodzenia sprzedaży
 • Podsumowanie rozmowy sprzedażowej

Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności w zakresie :

 • pozyskania klientów
 • nawiązywania kontaktu
 • prezentacji oferty
 • negocjacji i zamknięcia sprzedaży
 • obsługi posprzedażowej

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

 • pracownik działu handlowego
 • manager
 • sprzedawca
 • marketingowiec

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki międzynarodowy certyfikat VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1390 zł (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.