Facebook YouTube Instagram Moodle

Podstawy obsługi komputera

Treści programowe

1. System operacyjny WINDOWS:

 • ­budowa i obsługa komputera – bhp w pracy z komputerem
 • ­uruchamianie systemu operacyjnego i korzystanie z zasobów
 • ­konfigurowanie środowiska pracy
 • ­bezpieczeństwo i ochrona danych – zabezpieczenia antywirusowe

2. Edytor tekstu Microsoft Office WORD w zastosowaniach:

 • ­obsługa pasków narzędzi programu WORD
 • ­formatowanie tekstu
 • ­diagramy i schematy
 • ­tworzenie tabel
 • ­grafika­

3. Funkcje i zastosowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office EXCEL:

 • ­obsługa arkusza kalkulacyjnego
 • ­wypełnianie, kopiowanie i usuwanie komórek
 • ­posługiwanie się adresami względnymi i bezwzględnymi
 • ­wstawianie funkcji
 • ­przedstawianie danych w formie tabel i wykresów
 • ­przygotowanie arkusza do wydruku

4. Internet w zastosowaniach:

 • ­komunikacja za pośrednictwem sieci internetowej

Razem w ramach kursu- 40 godzin dydaktycznych

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu