Facebook YouTube Instagram Moodle

Excel w zastosowaniach

Poziom średni

Treści szkolenia

1. Stosowanie nazw w arkuszu – adresowanie

 • Stosowanie nazw w arkuszu – adresowanie
 • Adresy względne, bezwzględne, mieszane
 • Różnice między definiowaniem nazw a ich tworzeniem
 • Praktyczne przykłady na wykorzystane nazw

2. Sortowanie i filtrowanie danych

 • Autofiltr
 • Filtrowanie zaawansowane
 • Sortowanie danych

3. Wybrane funkcje MS Excel

 • Omówienie funkcji matematycznych i statystycznych
 • Funkcje logiczne w Excelu
 • Funkcje wyszukiwania

4. Pliki tekstowe

 • Sposoby obsługiwania plików tekstowych
 • Pobieranie informacji z pliku tekstowego do arkusza
 • Wypisywanie informacji z arkusza do pliku tekstowego

5. Przydatne narzędzia do przetwarzania danych

 • Wykorzystanie sum częściowych
 • Praktyczne wykorzystanie tabel przestawnych
 • Podstawy tworzenia tabel przestawnych
 • Operacje na wykresach przestawnych

Razem w ramach kursu – 30 godzin dydaktycznych

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu 

Poziom zaawansowany

Treści szkolenia

1. Praca z danymi, adresowanie

 1. Serie danych
 2. Wklejanie specjalne
 3. Transpozycja
 4. Adresowanie: adresy względne, bezwzględne, mieszane
 5. Nadawanie nazw komórkom i obszarom
 6. Własne formaty w komórkach
 7. Style, autoformatowanie

2. Formuły

 • Wstawianie w formule odwołań do innego skoroszytu
 • Wyrażenia logiczne w formułach
 • Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi

3. Funkcje

 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje statystyczne
 • Funkcja logiczna
 • Funkcje wyszukiwania i adresu
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje daty i czasu,
 • Przykłady funkcji zagnieżdżonych

4. Formatowanie warunkowe

 • Formatowanie wartości w arkuszu
 • Formatowanie w oparciu o wyniki funkcji
 • Zarządzanie regułami
 • Paski danych, skale kolorów, zestawy ikon

5. Wykresy

 • Dodawanie dodatkowej osi
 • Dodawanie linii trendu na wykresie
 • Wykresy niestandardowe

6. Sortowanie i filtrowanie danych

 • 4 i więcej kluczy sortowania, sortowanie w kolumnach, według listy
 • Autofiltr, filtr niestandardowy
 • Filtr zaawansowany

7. Konspekty i funkcje grupujące (sumy pośrednie/częściowe), konsolidacja danych z różnych skoroszytów

 • Tworzenie konspektów
 • Sumy częściowe (funkcje, kopiowanie wyników do innych arkuszy – tylko widoczne komórki)
 • Konsolidacja danych (funkcje, konsolidacja dynamiczna)

8. Tabele przestawne

 • Tworzenie tabeli przestawnej
 • Odświeżanie danych
 • Zmiana funkcji obliczeniowych
 • Filtrowanie tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych wg wartości, dat
 • Raporty tabeli przestawnej – autoformatowanie
 • Wykresy przestawne
 • Formatowanie i auto formatowanie tabeli przestawnej
 • Przeliczanie wartości na udziały procentowe w tabeli przestawnej

9. Importowanie danych

 • Z plików tekstowych
 • Baz danych
 • Tworzenie kwerend sieci Web

10. Analiza „co jeśli”

 • Szukaj wyniku
 • Scenariusze
 • Tabela
 • Solver

11. Zabezpieczenia arkuszy i skoroszytów, walidacja danych, szablony, drukowanie

 • Ochrona arkuszy i komórek w arkuszach (ukrywanie formuł, blokowanie zawartości przed zmianami)
 • Sprawdzanie poprawności
 • Ochrona skoroszytów, szyfrowanie danych
 • Wzorce dokumentów – tworzenie, modyfikacja szablonów
 • Drukowanie w Excelu(obszar wydruku)

Razem w ramach kursu 40- 50 godzin dydaktycznych

Zapewniamy: 

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu