Facebook YouTube Instagram Moodle

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem

Treść szkolenia

1 Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy. BHP oraz higiena w miejscu pracy.

 • Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych kasjera – sprzedawcy
 • zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych
 • odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa sprzedawców

2 Techniki sprzedażowe i obsługa klienta

 • autoprezentacja i savoir-vivre w miejscu pracy
 • zasady profesjonalnej obsługi klienta, komunikacja z trudnym klientem
 • szuka sprzedawania – sekwencja SELL
 • prawa konsumenta na rynku, reklamacja

3 Elementy towaroznawstwa handlowego

 • Towar jako przedmiot handlu, klasyfikacja towaroznawcza towarów
 • przepisy prawa dotyczące znaków jakości towarów, zasady kontroli wyrywkowej towarów
 • zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów, postępowanie wyjaśniające niezgodności dostawy i zamówienia
 • zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem
 • normy towarowe oraz normy jakości związane z przechowywaniem i konserwacją towarów
 • zasady oznakowania towarów i opakowań
 • aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące jakości sprzedawanych towarów
 • normy jakości sprzedawanych towarów, kontrola towarów przeznaczonych do sprzedaży
 • system HACCP w placówkach handlowych

4 Wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych

 • zasady dokonywania inkasa, rozliczania należności, zabezpieczania i odprowadzania utargów.
 • rodzaje dowodów sprzedaży, zasady ich sporządzania i przechowywania
 • zasady funkcjonowania podatku VAT – obowiązujące stawki podatku VAT w zależności od rodzaju towaru; obliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dokumentowanie sprzedaży z zastosowaniem programów sprzedażowych typu FAKTURKA
 • (dokumenty potwierdzające sprzedaż – WZ, faktura VAT, rachunek, faktura korygująca i inne dokumenty dotyczące obsługi klienta w różnych formach sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)
 • inkaso należności

5 Zasady użytkowania i obsługi kas fiskalnych

 • podstawy prawne użytkowania i stosowania kas fiskalnych na terenie RP
 • budowa kasy fiskalnej, wdrożenie kasy fiskalnej do obrotu
 • kasa fiskalna jako narzędzie kontroli
 • likwidacja kasy fiskalnej
 • wymiana papieru w kasie fiskalnej, włączanie i wyłączanie kas fiskalnych
 • sprzedaż na kasie fiskalnej po kodzie towarowym
 • wyszukiwanie w bazie kasy danych numerów PLU
 • zakończenie paragonów różnymi formami płatności (gotówka, przelew, karta kredytowa, czek, bon, talon)
 • stornowanie – storno pośrednie, bezpośrednie, anulacja całego paragonu
 • wpłacanie i wypłacanie w kasie fiskalnej
 • raportowanie w kasach fiskalnych, wykonanie rozliczeń dziennych
 • sprzedaż za pomocą klawiszy bezpośrednich, czytnika kodów kreskowych

6 Formy i zasady płatności bezgotówkowej, stacjonarne i mobilne terminale płatnicze

 • zasady inkasowania należności i sposoby rozliczeń finansowych (gotówka, przelew, karta płatnicza, karta kredytowa, czek, bon, talon)
 • dokumenty związane z rozliczeniem należności , raportowanie i rozliczanie utargu

Razem w ramach kursu 60 godzin dydaktycznych 

Zapewniamy: 

 • indywidualną pracę z komputerem i różnego typu kasami fiskalnymi w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu