Facebook YouTube Instagram Moodle

Formularz Rekrutacyjny

Wypełnij formularz online
„Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości jest ofertą kształcenia dla tych z Państwa, którzy w krótkim czasie, intensywnie, pragną zdobywać aktualną wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w wybranym kierunku.

Proponowane przez nas specjalności i programy kształcenia, na bieżąco aktualizowane, w pełni odpowiadają współczesnym trendom na rynku pracy.

Słuchacze, oprócz zajęć realizowanych w ramach wybranej specjalności, mogą nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach innych kierunków oraz fakultetach, min. z zakresu: prowadzenia własnej firmy, europeistyki, komunikacji interpersonalnej, języków obcych.

Mocną stroną szkoły jest praca w małych grupach, co stwarza możliwość dobrego poznania uczestników zajęć, zapewnienia im optymalnych warunków kształcenia, stworzenia odpowiedniej atmosfery.”

Urszula Penar-Woźniak

Dyrektor Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości