Facebook YouTube Instagram Moodle

Kryteria przyjęć

O przyjęciu do szkoły policealnej decyduje złożenie dokumentów w terminie do 

20 września br.

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  • formularz rekrutacyjny
  • 2 fotografie 37×52
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym kierunku

formularz rekrutacyjny dostępny jest TUTAJ