Facebook YouTube Instagram Moodle

Angielski poziom A2, B1

Zapraszamy do dołączania do grup językowych na poziomie A2 oraz B1.

Zajęcia 2 razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki), po 2 godziny dydaktyczne.

Grupa A2 spotyka się w godzinach 18.35-20.05, natomiast grupa B2 w godzinach 17.00-18.30

Istnieje również możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie zdalnej.

Cena: 15 zł za godzinę dydaktyczną

Szczegółowe informacje:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl