Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Edukacja z zakresu (kwalifikacja EE.09) programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży informatycznej.

Elementy treści programu:

  • Programowanie aplikacji
  • Tworzenie i administrowanie bazami danych
  • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
  • Język obcy – zawodowy

Dzięki bogatej treści programu edukacyjnego Absolwent kierunku projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

ABSOLWENT  Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

  • projektant i programista baz danych
  • webmaster
  • grafik komputerowy

Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego.


Dyplomy i certyfikaty:
• Zaświadczenie MEN ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
• Po zdaniu egzaminu na wymaganym poziomie Państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranym szkoleniu

Ponadto jeżeli:
• posiadasz wykształcenie średnie ( nie musisz mieć matury)
• zrealizujesz oba szkolenia ( EE08 oraz EE 09 )
• zdobędziesz oba certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych – EE08 oraz EE 09
to uzyskasz państwowy dyplom z tytułem TECHNIKA INFORMATYKA

Realizacja zajęć: każda kwalifikacja 1 – 2 semestry nauki w soboty i niedziele.

Koszt nauki: Każdy kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem i certyfikatem – 1 390 zł (płatne w całości lub w częściach)