Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Edukacja z zakresu INF.03 Tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży informatycznej.

Elementy treści programu:

 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Absolwent kierunku posiada umiejętność tworzenia stron internetowych. Potrafi tworzyć interfejs, dodaje i animuje różnego rodzaju elementy graficzne, dodatkowo potrafi stworzyć projekt dostosowany do różnego rodzaju urządzeń. Ponadto Absolwent charakteryzuje parametry sprzętu komputerowego, posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych, stosuje zasady cyberbezpieczeństwa. Posługuje się hipertekstowymi językami znaczników HTML, stosuje systemy zarządzania treścią CMS, projektuje grafikę komputerową. Posługuje się pojęciami dotyczącymi baz danych, tworzy diagramy E/R, tworzy relacyjne bazy danych zgodnie z projektem. Stosuje zasady programowania, programuje skrypty wykonywane po stronie serwera, stosuje środowisko programistyczne i uruchomieniowe aplikacji internetowych. Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym.

ABSOLWENT Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

 • Frontendowec
 • Beckendowec
 • Full Stack Developer
 • może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,

Dyplomy i certyfikaty:

 • Zaświadczenie MEN ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • Po zdaniu egzaminu na wymaganym poziomie Państwowy Certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranym szkoleniu

Ponadto, jeżeli

 • posiadasz wykształcenie średnie (nie musisz mieć matury)
 • zrealizujesz oba szkolenia INF.03 oraz INF.04
 • zdobędziesz oba certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych – INF.03 oraz INF.04 uzyskasz państwowy dyplom z tytułem TECHNIKA PROGRAMISTY

Realizacja zajęć: 2 semestry nauki (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym)