Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Edukacja z zakresu kwalifikacji INF.04 Projektowania, programowania i testowania aplikacji odbywa się w ramach kształtowania i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent uzyskuje wiedzę  i umiejętności niezbędne do pracy w branży informatycznej

Elementy treści programu:

 • Podstawy informatyki
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych

Absolwent kierunku posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych. Posługuje się prostymi, złożonymi typami danych, projektuje aplikację, planuje przedsięwzięcie programistyczne, stosuje zagadnienia prawa autorskiego w dziedzinie programowania. Korzysta z typów danych. Programuje aplikacje mobilne. Wykorzystuje frameworki do programowania aplikacji webowych, programuje zaawansowane aplikacje webowe. Przeprowadza walidację kodu programu, dokumentuje tworzona aplikację, przeprowadza testy. Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym, umożliwiającym realizację czynności zawodowych. Ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania, wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany.

ABSOLWENT Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

 • programista aplikacji internetowych
 • tester aplikacji
 • projektant aplikacji
 • programista aplikacyjny
 • może również pracować w różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych.

Dyplomy i certyfikaty

 • Zaświadczenie MEN ukończenia kursu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • Po zdaniu egzaminu na wymaganym poziomie państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranym szkoleniu

Ponadto jeżeli:

 • posiadasz wykształcenie średnie (nie musisz mieć matury)
 • zrealizujesz oba szkolenia (INF.03 oraz INF.04)
 • zdobędziesz oba certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych – INF.03 oraz INF.04 uzyskasz państwowy dyplom z tytułem Technika Programisty

Realizacja zajęć: 2 semestry nauki (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym)