Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Administrator baz danych

Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.

Uczestnik szkolenia uzyska następujące kompetencje:

 • Monitorowanie wydajności i pojemności baz danych
 • Instalacja nowych wersji systemów
 • Tworzenie i optymalizowanie zapytań bazodanowych
 • Bardzo dobra znajomość języka SQL oraz PL/SQL
 • Znajomość modelu relacyjnych baz danych
 • Znajomość i umiejętność obsługi głównych serwerów baz danych (MS SQL Server, Oracle, DB2, mysql, postgresql)
 • Znajomość zagadnień związanych z hurtowniami danych
 • Umiejętności interpersonalne

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • małych, średnich i dużych firmach
 • instytucjach  i urzędach
 • centrach przetwarzania danych

Ponadto, Słuchacze tego kursu, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1 390 zł  (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.