Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Administrator sieci komputerowych

Administrator sieci zajmuje się nie tylko jej budowaniem, integracją, obsługą i przydzielaniem odpowiednich uprawnień użytkownikom, ale z uwagi na nowe funkcjonalności pojawiającego się sprzętu i oprogramowania, szkoleniem użytkowników i samo szkoleniem. Jest osobą odpowiedzialną, rzetelnie wykonującą swoje obowiązki wynikające z potrzeby bezawaryjnej i bezproblemowej pracy sieci, bezpieczeństwa danych, szybkiej i skutecznej reakcji na problemy z jej funkcjonowaniem.

Uczestnik szkolenia uzyska wykształcenie z VI zakresów:

PODSTAWY LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

 • Topologie sieci
 • Łącza sieciowe
 • Model OSI i DoD
 • Protokoły sieciowe
 • Adresacja IP
 • Diagnostyka poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP
 • Rodzaje środowisk sieciowych
 • Sprzętowe składniki sieci

SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE

 • Rodzaje licencji Windows Server 2008
 • Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
 • Konfiguracja serwera jako kontrolera domeny
 • System operacyjny Linux

ZARZĄDZANIE DANYMI I DOSTĘPEM DO ZASOBÓW, BEZPIECZEŃSTWO

 • Konta użytkowników
 • Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej
 • Polityka bezpieczeństwa

KONFIGURACJA I OBSŁUGA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

 • Konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Telefonia internetowa – VOiP
 • zabezpieczającego zasoby sieciowe
 • Zabezpieczenia zasobów sieciowych

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

 • Monitorowanie działania sieci
 • Narzędzia diagnostyczne
 • Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny
 • Procedury rozwiązywania problemów
 • Przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania

MODERNIZACJA I REKONFIGURACJA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

 • Cele modernizacji sieci
 • Etapy tworzenia projektu modernizacji sieci

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • zakładach przemysłowych
 • jednostkach handlowych i administracyjnych,
 • organizacjach, instytucjach i placówkach, w których stosuje się sprzęt komputerowy i stosowne dla danej instytucji oprogramowanie

Ponadto, słuchacze tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1 390 zł  (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.