Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Barman

Treści programowe

 1. Historia cocktailu.
 2. Odwołania do przeszłości.
 3. Charakterystyka zawodu barmana.
 4. Przedstawienie ogólnych zasad etyki barmańskiej.
 5. Omówienie typów baru.
 6. Opis sylwetki barmana.
 7. Przeciwwskazania do zawodu barmana.
 8. Predyspozycje jakie powinien posiadać barman.
 9. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barze.
 10. Przedstawienie rodzajów napojów alkoholowych.
 11. Przedstawienie rodzajów napojów bezalkoholowych.
 12. Sposoby polecania napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
 13. Sposoby sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
 14. Definicja miksologii.
 15. Omówienie podziału drinków.
 16. Omówienie przygotowania i serwowania cocktaili.
 17. Podział alkoholi.
 18. Opisy poszczególnych rodzajów alkoholi.
 19. Omówienie prostych potraw.
 20. Omówienie rodzajów cygar.
 21. Zasady higieny w pracy w barze.
 22. Omówienie zasad działania systemów HACCP, GHP, GMP.
 23. Sposoby rozliczeń w barze.
 24. Zasady prowadzenia dokumentacji barowej.
 25. Zastosowanie i korzystanie z programów gastronomicznych.
 26. Psychologia gości.
 27. Zasady postępowania w trudnych sytuacjach.
 28. Omówienie urządzeń technicznych w barze.
 29. Przygotowywanie napojów ciepłych i zimnych.
 30. Sposoby serwowania napojów.
 31. Zasady przechowywania napojów.
 32. Zasady łączenia napojów z potrawami.
 33. Prowadzenie rozmów (wywiadów) z gośćmi.
 34. Symulacje technik sprzedaży.
 35. Przekazywanie informacji.
 36. Przygotowywanie i serwowanie cocktaili.
 37. Analizowanie receptur cocktailu i dobór ingrediencji.
 38. Dobieranie szkła i narzędzi do miksowania.
 39. Odmierzanie ingrediencji i dekorowanie drinka.
 40. Używanie miar barowych i wykorzystywanie niezbędnego sprzętu w barze.
 41. Przygotowywanie i serwowanie prostych potraw.
 42. Prawidłowe serwowanie cygara.
 43. Przygotowywanie i odpalanie cygar.
 44. Symulacja trudnych sytuacji w barze.
 45. Sposoby traktowania gości.

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Liczba godzin szkolenia: 80

 Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 •  Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
45 min – część praktyczna

 •  Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.