Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Florysta

Słuchacz szkolenia nabędzie umiejętności tworzenia dekoracji roślinnych, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia.

Elementy treści programu:

 1. Historia dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki
  – Historia dekoracji roślinnych w poszczególnych epokach historycznych
  – Obyczaje i tradycje w kulturze związane z roślinami
  – Cechy wnętrza/obiektu historycznego (formy, barwy, podział powierzchni/przestrzeni, nastrój, symbolika)
  – Dobór dekoracji florystycznej do wnętrza historycznego
 2. Materiałoznawstwo florystyczne
  – Materiał roślinny (podstawowe wiadomości o roślinach, rośliny na kwiat cięty, zieleń cięta, drzewa i krzewy stosowane we florystyce, rośliny stosowane w suchych kompozycjach, rośliny doniczkowe, rośliny balkonowe i do obsadzania pojemników, pielęgnacja roślin)
  – Nieroślinny materiał florystyczny (środki techniczne, materiały dekoracyjne, naczynia i pojemniki)
 3. Estetyczne podstawy florystyki
  – Wiedza o barwie (właściwości barw, systemy porządkowania barw, połączenia barw – kontrast, harmonia, dobór barw w pracach florystycznych)
  – Cechy plastyczne roślinnego materiału florystycznego (kryteria wyboru materiału florystycznego, charakterystyka materiału florystycznego)
  – Zasady kompozycji (elementy kompozycji, rodzaje porządku, proporcje, przestrzenność/bryłowatość, kryteria wyboru porządku oraz formy)
  – Style kompozycji florystycznych (styl dekoracyjny, styl graficzny/formalno-linearny, styl wegetatywny)
  – Dokumentacja projektowa (rysunek projektowy, analiza otoczenia, elementy dokumentacji projektowej)
 4. Kompozycje florystyczne
  – Klasyfikacja tradycyjnych kompozycji florystycznych
  – Przygotowanie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji florystycznych
  – Techniki florystyczne (technika wiązania – bukiet, girlanda, technika układania w gąbce florystycznej, technika obsadzania) inne techniki: szynowanie, watowanie, przypinania, zaciskanie, warstwowanie, klejenie, owijanie, drutowanie
  – Bukiety (klasyfikacja bukietów, zasady wykonywania bukietów)
  – Kompozycje w naczyniu (dobór materiału florystycznego, zasady wykonywania kompozycji w naczyniu)
  – Florystyczna dekoracja wnętrz (zasady florystycznej dekoracji wnętrz, dekoracja stołu)
  – Florystyka ślubna (rodzaje dekoracji związanych ze ślubem, ozdoba ślubna panny młodej, dekoracja pojazdu, konsultacje dotyczące dekoracji ślubnych)
  – Florystyka żałobna (wieńce, kompozycje żałobne w gąbce, dekoracja trumny, dekoracja urny)
  – Kompozycje wysadzane w pojemnikach (sposoby uprawy w podłożu, hydroponika, semikultury, obsadzenia na otwartej przestrzeni – skrzynki balkonowe, rośliny na balkonach i tarasach, dekoracja wnętrz roślinami doniczkowymi)
  – Kompozycje okolicznościowe (specyficzne w poszczególnych krajach, Wielkanoc, Adwent i Boże Narodzenie, Walentynki, Obiekty i prace tematyczne)
  – Zasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych
 5. Marketing we florystyce
  – Rynek florystyczny
  – Elementy marketing mix
  – Florysta jako sprzedawca (rodzaje klientów i ich zachowanie, prowadzenie rozmowy z klientem)
  – Reklama we florystyce (rodzaje reklamy, zadania, środki reklamy)
  – Organizacja wnętrza kwiaciarni (balans kolorów, zastosowanie filtrów)

Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności w zakresie:

 • sposobów wykonywania projektów dekoracji roślinnych
 • przygotowywania materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji
 • wykonywania dekoracji roślinnych różnego typu
 • utrwalania roślin różnymi metodami, pakowania i transportu gotowych kompozycji,
 • stylizacji wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych
 • samodzielnego przygotowania wystaw

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in.:

 • w firmach florystycznych
 • w kwiaciarniach
 • na rynku hurtowym materiałów florystycznych

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki międzynarodowy certyfikat VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 1390 zł (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.