Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Komputer i internet w zawodach technicznych

Treści programowe

1. KLAWIATURA KOMPUTEROWA

 • Rodzaje klawiatur komputerowych
 • Podział klawiszy klawiatury komputerowej
 • Ustawienia klawiatury komputerowej
 • Obsługa klawiatury komputerowej
 • Skróty klawiaturowe

2. KATALOGI I PLIKI

 • Drzewo katalogów
 • Pliki
 • Operacje wykonywane na plikach i katalogach
 • Ustawienia widoków folderów

3. OKNA

 • Układ okna
 • Praca i nawigacja pomiędzy kilkoma otwartymi oknami

4. INTERFEJS SYSTEMU OPERACYJNEGO

 • Pulpit
 • Ustawienia autostartu
 • Ustawienia głównego widoku systemu operacyjnego
 • Zmiana ustawień i odczyt parametrów komputera
 • Podstawowe komendy wiersza polecenia

5. NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

 • Defragmentator dysku
 • Oczyszczanie dysku
 • Przywracanie systemu operacyjnego

6. PANELE STEROWANIA

 • Mysz komputerowa
 • Zarządzanie kontami
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Zegar systemowy

7. PRZEGLĄDANIE STRON INTERNETOWYCH

 • Pojęcia związane z Internetem
 • Zapisywanie elementów stron internetowych
 • Zapisywanie stron internetowych
 • Zakładki
 • Strona startowa
 • Historia przeglądania stron WWW

8. WYSZUKIWANIE INFORMACJI

 • Słowa kluczowe wyszukiwania informacji w Internecie
 • Operatory wspomagające proces wyszukiwania informacji
 • Wyszukiwarki tematyczne

9. POCZTA

 • Poczta przez portal WWW
 • Programy pocztowe
 • Konfiguracja programu pocztowego
 • Wysłanie/odbieranie wiadomości
 • Załączniki
 • Ustawienia parametrów dla wiadomości

10. USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ INTERNETU

 • Portale aukcyjne
 • Usługi online
 • Mapy

11. KOMUNIKACJA

 • Fora internetowe
 • Czaty
 • Komunikatory internetowe
 • Urządzenia służące do wideokonferencji

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 80

Ponadto z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 •  Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu:
30 min – część teoretyczna
45 min – część praktyczna

 •  Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.