Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Monter instalacji fotowoltaicznych

Treści programowe

1..WPROWADZENIE – SYSTEMY MIKRO GENERACJI, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, SMART GRID

2. WPROWADZENIE DO ELEKTROENERGETYKI

 • Podstawy elektroenergetyki
 • Ćwiczenia obliczeniowe

3. PANELE FOTOWOLTAICZNE

 • Budowa paneli fotowoltaicznych omówienie poszczególnych technologii zalet i wad
 • Omówienie działania diody bocznikującej wraz z wykonaniem kilku ćwiczeń teoretycznych
 • Omówienie podstawowych parametrów paneli fotowoltaicznych z analizą przykładowych kart katalogowych

4. FALOWNIKI

 • Omówienie zasady działania i budowy falowników wraz z opisaniem różnych typów

5. ZASADY PROJEKTOWANIA

 • Omówienie systemów on-grid off-grid i systemów hybrydowych
 • Dobór urządzeń systemu fotowoltaicznego, wraz z obliczeniami teoretycznymi
 • Wybór miejsca montażowego, odległości pomiędzy rzędami paneli

6. ZASADY MONTAŻU

 • BHP
 • Montaż stelaży
 • Montaż paneli fotowoltaicznych
 • Montaż instalacji elektryczne
 • Ochrona odgromowa i przeciw napięciowa
 • Błędy wykonawcze

7. ZASADY EKSPLOATACJI

 • Zasady eksploatacji
 • Czyszczenie paneli fotowoltaicznych
 • Hot Spoty
 • Wymagania Prawne
 • Ustawa OZE
 • Prawo Energetyczne – Przyłączenie do sieci
 • Wymagania dla instalatorów
 • Prawo budowlane

8. EKONOMIKA INWESTYCJI

9. ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPRAWIAJĄCYCH TRUDNOŚCI KURSANTOM

10. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Podłączanie instalacji fotowoltaicznej on-grid
 • Podłączenie instalacji fotowoltaicznej off-grid
 • Wykonywanie pomiarów
 • Demontaż instalacji elektrycznej
 • Pozostałe ćwiczenia praktyczne – np. wyszukiwanie usterek oraz błędów montażowych

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 40

 Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 • Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
40 min – część praktyczna

 • Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

 * VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.