Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Nabór 2021

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku ogłasza nabór na BEZPŁATNE kierunki szkoły policealnej:

oraz na BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (czas trwania: od września do czerwca):

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym.

Wszystkie kierunki kończą się uzyskaniem świadectwa/ zaświadczenia ukończonego kierunku/kursu oraz egzaminem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Liczba miejsc ograniczona. Nie wymagamy matury.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl