Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

II tura naboru na Bezpłatne kierunki szkoły policealnej

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku ogłasza II turę naboru na BEZPŁATNE kierunki szkoły policealnej:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym.

Wszystkie kierunki kończą się uzyskaniem świadectwa/ zaświadczenia ukończonego kierunku/kursu oraz egzaminem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Nie wymagamy matury.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl