Facebook YouTube Instagram Moodle

Organizacja i metody kształcenia

METODY NAUCZANIA

Zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są przez specjalistów (z przygotowaniem pedagogicznym) wykonujących swoją pracę z prawdziwą pasją, z wykorzystaniem urozmaiconych, indywidualnych i grupowych technik nauczania. Dominującymi metodami pracy, pozwalającymi na szybkie nabywanie pragmatyzmu zawodowego są metody aktywizujące:
 • indywidualna i grupowa analiza przypadków
 • metody sytuacyjne
 • gra ról
 • zaprogramowany instruktaż
 • treningi grupowe
 • udział w pracach projektowych
 • warsztaty komputerowe

PROGRAM NAUCZANIA

Przedmioty zgrupowane są (w zależności od kierunku kształcenia) w następujących blokach (modułach)
 • język angielski
 • blok ekonomiczny
 • blok informatyczny
 • blok specjalistyczny (przedmioty zawodowew zależności od kierunku kształcenia)

ORGANIZACJA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

 • dwa, trzy lub cztery semestry dla absolwentów dowolnych typów szkół dających wykształcenie średnie (nie wymagamy matury !)
Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele. Po każdym semestrze należy, przeważnie w sposób praktyczny zaliczyć poszczególne przedmioty oraz zdać obowiązujące egzaminy.