Facebook YouTube Instagram Moodle

Szkolenia na rzecz rozwoju kwalifikacji osób pracujących będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, Nr Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0043/23