Facebook YouTube Instagram Moodle

Księgowość małych i średnich firm z zagadnieniami kadrowo-płacowymi

Treść szkolenia

1. Formy i zasady opodatkowania przedsiębiorców

 • karta podatkowa
 • ryczałt
 • zasady ogólne

2. Kryteria wyboru i stosowanie: karty podatkowej, ryczałtu, podatkowej księgi

 • przychodów i rozchodów oraz rejestru VAT
 • podstawa prawna
 • charakterystyka merytoryczna oraz zasady prowadzenia uproszczonych form księgowości
 • zasady dokumentowania operacji gospodarczych
 • inwentaryzacja majątku firmy
 • odpisy amortyzacyjne środków trwałych
 • istota i ewidencja VAT
 • rozliczenia z pracownikami z tytułu świadczenia pracy
 • składki wynikające z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • ewidencje związane z użytkowaniem samochodów firmowych i prywatnych

3. Komputerowe wspomaganie uproszczonych form księgowości

 • ewidencja operacji gospodarczych
 • archiwizacja danych
 • edycja dokumentów księgowych
 • edycja deklaracji do urzędu skarbowego
 • edycja i wydruki deklaracji ZUS
 • wydruki księgi i innych zestawień istotnych w analizie sprzedaży oraz ocenie kondycji finansowej firmy

4. Źródła prawa pracy

 • kodeks pracy, jako źródło prawa pracy
 • regulaminy pracy, rozporządzenia wykonawcze
 • statuty

5. Podstawowe zasady prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • urlopy pracownicze
 • czas pracy
 • odpowiedzialność pracownika
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

6. Umowy cywilno- prawne

 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło

7. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i deklaracji 

 • ZUS, oraz wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 • lista płac, deklaracja ZUS za płatnika i osobę ubezpieczoną.
 • przelewy na zaliczkę podatku dochodowego

8. Czynności administracyjno- biurowe

 • akta osobowe pracownika
 • sporządzanie protokołów
 • selekcja i przechowywanie dokumentów
 • obieg korespondencji

9. Redagowanie pism i listów, pisanie raportów

 • ogólne zasady prowadzenia korespondencji
 • rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych
 • rodzaje i formy pism praca z programem Word
 • pisanie raportów praca z programami Excel i Word

10. Program rozliczeń z ZUS – „Płatnik”

 • wprowadzanie danych do programu rozliczeń z ZUS według programu „Płatnik”. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych,
 • raportów i przelewów dla ZUS.
 • korespondencja pomiędzy aplikacjami komputerowymi – program księgowy i Płatnik

Razem w ramach kursu- 80 godzin dydaktycznych

OPCJONALNIE Obsługa programu kadrowo-płacowego WF-GANG firmy WAPRO – 20 godzin dydaktycznych

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu