Facebook YouTube Instagram Moodle

Programowanie aplikacji internetowych

Treści programowe

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Wstęp do programowania
 • Kompilatory, podział języków programowania
 • Algorytmy. Przykłady algorytmów

2. JĘZYK PROGRAMOWANIA C++

 • Wstęp do C++. Struktura języka
 • Kompilatory C++, instalacja DEV C++
 • Instrukcja INCLUDE, „wzorcowy” plik w C++
 • Instrukcja COUT, CIN
 • Podstawowe zmienne w C++. Przykłady zastosowań
 • Podstawowe działania matematyczne. Biblioteka cmath
 • Instrukcja warunkowa if (przykłady)
 • Instrukcja warunkowa CASE
 • Pętla FOR – Inkrementacje i dekrementacje
  (przykłady)
  Pętla do…while
  Pętla while
 • Szczególne przypadki pętli (pętla w pętli, instrukcja break)
 • Wprowadzenie do funkcji – rodzaje funkcji
 • Przykłady funkcji
 • Biblioteka ctime. rand() – liczby pseudolosowe
 • Rekurencja
 • Zmienna tablicowa. Tablice jedno i wielowymiarowe
 • Zmienna vector i jej metody
 • Zmienna string i operacje na tej zmiennej
 • Zapis i odczyt z pliku
 • Wstęp do obiektów i klas
 • Tworzenie własnych obiektów
 • Konstruktory
 • Metody (funkcje wewnątrz klas)
 • Tworzenie aplikacji „pod klucz”, publikowanie aplikacji

3. JĘZYK PROGRAMOWANIA PHP

 • Wstęp do języka wykonywanego po stronie serwera
 • Edytory wspomagające tworzenie skryptów
 • Wyświetlanie tekstu na stronie WWW przez skrypt
 • Zmienne w PHP
 • Wyświetlanie zmiennych w PHP
 • Instrukcje warunkowe w PHP
 • Pętle w PHP
 • Zmienne tablicowe w PHP
 • Dane ze strony i do strony
 • Grafika w PHP
 • Operacje na plikach i katalogach
 • Coocies
 • Obsługa baz danych w PHP
 • Różne przykłady zastosowań PHP.

4. JĘZYK PROGRAMOWANIA JavaScript

 • Wstęp do Java Script
 • Edytory wspomagające tworzenie Java Script
 • Wyświetlanie danych na stronie w Java Script
 • Dane ze strony do Java Script
 • Zmienne w Java Script
 • Zmienne tablicowe w Java Script
 • Operacje matematyczne w Java Script
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle Java Script
 • Obiekty w Java Script
 • Zdarzenia
 • Obsługa grafiki w Java Script
 • Różne przykłady skryptów – modyfikowanie skryptów

5. ANDROID

 • Wstęp – kompilatory
 • Budowanie aplikacji (elementy takie jak przycisk, pole tekstowe itp.), xml
 • Kod w języku JavaScript
 • Obsługa wielu intencji
 • Obsługa Internetu
 • Współpraca z bazami danych
 • Kalkulator jako podsumowanie

Razem w ramach kursu 130 – 150 godzin dydaktycznych

Zapewniamy:

• indywidualizację potrzeb każdego uczestnika szkolenia
• materiały edukacyjne
• doskonałą kadrę szkolącą
• atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
• Zaświadczenie ukończenia kursu