Facebook YouTube Instagram Moodle

ABC działalności gospodarczej

Treści szkolenia

1 Organizacyjno-prawne podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej (działalność indywidualna, spółki)
 • procedury związane z założeniem firmy, sporządzanie dokumentów rejestrowych
 • obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem sanitarnym, ppoż., statystyczne, ochroną danych osobowych, ubezpieczeniowe z tytułu OC

2 Podstawy księgowości i finansów. Formy i zasady opodatkowania w zależności od

 • profilu działalności gospodarczej
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych
 • podatek liniowy
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie dokumentacji na potrzeby podatku dochodowego i podatku VAT
 • dokumentowanie operacji gospodarczych: faktury, korekty faktur, rachunki, dowody wewnętrzne, listy płac itp.
 • ewidencje wyposażenia, środków trwałych, przebiegu pojazdu itp.
 • rejestry VAT, metody rozliczania podatku VAT, deklaracje VAT, korekty podatku
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • rozliczenia przedsiębiorcy
 • płace i kadry – dokumentacja pracownicza oraz rozliczenia z tytułu wynagrodzeń pracowników

3 Zarządzanie i marketing. Koncepcja marketingowego funkcjonowania firmy na rynku

 • podstawy wiedzy o planowaniu i zarządzaniu „firmą” (informacja i komunikacja, styl kierowania, proces decyzyjny)
 • pojęcie, zasady i funkcje marketingu
 • segmentacja i wybór niszy rynkowej
 • analiza rynku – otoczenie mikro i makro, strategie marketingowe firmy
 • promocja, reklama i kształtowanie wizerunku firmy
 • tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy
 • instrumenty marketingu w „mikro-przedsiębiorstwie”

4 Komputer i Internet w biznesie. Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej w

 • prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności bezpieczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany ePUAP, ZUS i US on line, w tym: e-płatnik , e-deklaracje, e-faktura, promocja firmy
 • Zastosowania edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programu do tworzenia prezentacji multimedialnych

5 Biznes plan – konsultacje indywidualne

Razem w ramach kursu 20- 30 godzin dydaktycznych

Zapewniamy: 

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu