Facebook YouTube Instagram Moodle

Akademia Przedsiębiorców

Jesteś PRZEDSIĘBIORCĄ ?

Planujesz wkrótce rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ?

Przyjmij zaproszenie do udziału w AKADEMII PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapewnimy Ci POMOC,  EDUKACJĘ,  ROZWÓJ

 

Oferujemy kompleksową obsługę Twojej FIRMY w zakresie:

 • Rejestracji oraz zmian w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej;
 • Określenia obowiązków i rejestracji Firmy w innych instytucjach, takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, GIODO, oraz instytucji branżowych – wymaganych odrębnymi przepisami prawa;
 • Wyboru optymalnej formy opodatkowania i prowadzenia stosownej ewidencji księgowej;
 • Sporządzania wszystkich wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych;
 • Ewidencji i rozliczeń z tytułu VAT;
 • Sporządzania dokumentów oraz prowadzenia rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
  i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Prowadzenia spraw kadrowo – płacowych pracowników zatrudnianych na umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne (dokumentacja pracownicza, zaświadczenia lekarskie, bhp, …);
 • Reprezentowania Twojej Firmy w kontaktach z Urzędem Skarbowym oraz ZUS;
 • Doradztwa prawno-organizacyjnego (umowy, regulaminy, instrukcje …)
 • Doradztwa marketingowego (system całościowej identyfikacji firmy: nazwa. LOGO, oznakowanie FIRMY, materiały promocyjne, media reklamowe, strony internetowe, portale społecznościowe…)
 • Doradztwa finansowego (konta bankowe, wnioski kredytowe i leasingowe, ubezpieczenia, …)
 • Doradztwa w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy na rynku – dotacje i pożyczki unijne;
 • Tłumaczenia i opracowywania dokumentów w językach obcych (angielski, niemiecki, włoski, rosyjski)
 • Doradztwa informatycznego wraz z serwisem – sprzęt, oprogramowanie, bezpieczeństwo;
 • SZKOLEŃ I SPOTKAŃ AKTUALIZUJĄCYCH TWOJĄ WIEDZĘ we wszystkich obszarach prowadzenia działalności gospodarczej, wszechstronnie rozwijających KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCÓW.

Jeżeli Chcesz świadomie podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania Twojej FIRMY,  zainwestuj w SIEBIE – na początek skorzystaj z wiedzy i doradztwa innych osób, jednocześnie ucząc się i  rozwijając swoje umiejętności, niezbędne do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku przedsiębiorców.

Jest to z pewnością właściwa DROGA DO SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI
w prowadzeniu WŁASNEJ FIRMY.

Cennik usług AKADEMII PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Abonament miesięczny obejmujący spotkania, szkolenia oraz usługi doradcze, przygotowanie dokumentów do CEIDG – 50 zł
 • Prowadzenie księgowości wraz z konsultacjami indywidualnymi dotyczącymi wyjaśnienia tego, co w danym okresie miało wpływ na wysokość podatków i finanse Twojej FIRMY

Ewidencja ryczałtowa bez VAT:

 • od 01 do 10 szt. dokumentów –  80 zł/ mc
 • od 11 do 30 szt. dokumentów   – 100 zł/ mc
 • od 31 do 50 szt. dokumentów   – 120 zł/ mc
 • za każde następne 20 dokumentów 30 zł/ mc

Ewidencja ryczałtowa z ewidencją VAT

 • od 01 do 10 szt. dokumentów   – 100 zł/ mc
 • od 11 do 30 szt. dokumentów   – 120 zł/ mc
 • od 31 do 50 szt. dokumentów   – 140 zł/ mc
 • za każde następne 20 dokumentów 30 zł/ mc

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT

 • od 01 do 10 szt. dokumentów   – 100 zł/ mc
 • od 11 do 30 szt. dokumentów   – 120 zł/ mc
 • od 31 do 50 szt. dokumentów   – 140 zł/ mc
 • za każde następne 20 dokumentów 30 zł/ mc

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencją VAT

 • od 01 do 10 szt. dokumentów   – 120 zł/ mc
 • od 11 do 30 szt. dokumentów   – 140 zł/ mc
 • od 31 do 50 szt. dokumentów   – 160 zł/ mc
 • za każde następne 20 dokumentów 40 zł/ mc

Kadry i płace

 • Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków – 20 zł /osobę
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatków – 15 zł /osobę
 • Rozliczanie podatków od umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) wraz ze sporządzeniem umowy – 15 zł /osobę
 • Sporządzenie kartoteki wynagrodzeń i PIT-11 – 10 zł /osobę
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników (prowadzenie indywidualnych teczek osobowych, przygotowywanie umów o pracę, przechowywanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru absencji chorobowych, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów, przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań i inne) – 30 zł/ mc za każdego pracownika.

Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT