Facebook YouTube Instagram Moodle

Opłaty

PROMOCJE CENOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KIERUNKI KSZTAŁCENIA POLICEALNEGO

— ADMINISTRACJA (4 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

— OCHRONA OSÓB I MIENIA (4 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

— BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (3 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (certyfikat OKE)

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości – (2 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – (2 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – (2 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

EKA.06. Wykonywanie prac biurowych – (3 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

BPO.02. Ochrona osób i mienia – (3 SEMESTRY) – BEZPŁATNIE !

JEDNOROCZNE KURSY Z CERTYFIKATEM VCC

— GRAFIK KOMPUTEROWY – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— SEKRETARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ SPECJALIZACJI SEKRETARKA/REJESTRATORKA MEDYCZNA – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— OBSŁUGA KAS FISKALNYCH – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— FLORYSTA – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— TECHNIKI SPRZEDAŻY – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— PROWADZENIE SPRAW KADROWO – PŁACOWYCH – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO – FINANSOWYCH – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— ADMINISTRATOR BAZ DANYCH – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)

— ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH – 1 390 zł (10 rat po 139 zł)