Facebook YouTube Instagram Moodle

Pracownik administracyjno-biurowy

Treść szkolenia

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY BIURA/ SEKRETARIATU

1. System operacyjny WINDOWS

 • Budowa i obsługa komputera – bhp w pracy z komputerem
 • Uruchamianie systemu operacyjnego i korzystanie z zasobów
 • Konfigurowanie środowiska pracy
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych – zabezpieczenia antywirusowe

2. Edytor tekstu Microsoft Office WORD w zastosowaniach

 • Obsługa pasków narzędzi programu WORD
 • Diagnoza biegłości obsługi klawiatury
 • Pisanie na komputerze metodą bezwzrokową dziesięciopalcową
 • Ćwiczenia w przepisywaniu tekstów dostosowane do indywidualnych umiejętności słuchaczy kursu, doskonalące biegłość pisania
 • Przygotowanie pism i korespondencji
 • Formatowanie tekstu
 • Diagramy i schematy
 • Tworzenie tabel, grafika

3. Funkcje i zastosowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel

 • Obsługa arkusza kalkulacyjnego
 • Wypełnianie, kopiowanie i usuwanie komórek
 • Posługiwanie się adresami względnymi i bezwzględnymi
 • Wstawianie funkcji
 • Przedstawianie danych w formie tabel i wykresów
 • Arkusz kalkulacyjny jako baza danych

4. Bazy danych w oparciu o Microsoft Office Access

 • Tworzenie tabel i relacji
 • Formularze do baz danych
 • Raporty
 • Zapytania (kwerendy)
 • Modyfikowanie gotowych baz danych

5. Internet w zastosowaniach

 • Wybrane zastosowania Internetu – korzystanie z internetowych baz danych, bezpieczeństwo i ochrona danych, kalkulatory internetowe, komunikacja internetowa, korespondencja i przesyłanie danych z zastosowaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

PROFESJONALNY PRACOWNIK W BIURZE/ SEKRETARIACIE


6. Typowe urządzenia pracy biurowej

 • Image pracownika biurowego
 • Savoir – vivre w realacjach miedzyludzkich
 • Wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego
 • Organizacja pracy w biurze/ sekretariacie

Razem w ramach kursu 80-100 godzin dydaktycznych 

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu