Facebook YouTube Instagram Moodle

Wywiad prasowy

„Każdy kto pojawia się w naszej szkole […] ma poczucie, że jest dla nas ważny” – powiedziała Urszula Penar- Woźniak.

 

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości działa od 1997 roku – jest to już 17 lat. Jak sobie radzi niepubliczna szkoła na lokalnym rynku edukacyjnym?

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości stała się bardziej ośrodkiem kształcenia ustawicznego i po 17 latach swojej działalności jest nie tylko szkołą policealną z uprawnieniami szkoły publicznej, ale łączy w sobie kształcenie policealne z szeroką gamą kursów zawodowych i językowych a nawet doradztwem biznesowym.

Czym jest kształcenie ustawiczne?

Jest to kształcenie przez całe życie. Przeciętnie Europejczyk zmienia zawód dwanaście, a nawet więcej razy w ciągu swojego życia – co nie oznacza oczywiście, że za każdym razem realizuje kolejne kierunki studiów; po prostu zdobywa nowy zawód i kompetencje poprzez naukę w formach krótszych. Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości, w obecnym modelu kształcenia, w ciągu dwóch lat nauki stwarza możliwość uzyskania nawet 3 kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami państwowymi a ostatecznie także dyplom z tytułem technika w określonym zawodzie. Uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w wielu przypadkach jest możliwe w czasie krótszym niż na kursie kwalifikacyjnym, ponieważ w ciągu nawet jednego semestru można zrealizować określoną kwalifikację zawodową i uzyskać stosowny dokument. Natomiast to, czy ktoś później będzie chciał zdobywać kolejne kwalifikacje i uzyskać tytuł technika – to jest jak gdyby kolejny jego wybór.

Czy kształcenie zawodowe ma sens? Inaczej, czy kształcenie w szkole, która daje umiejętności zawodowe ma obecnie sens? Może wystarczy sama praktyka?

Uważam, że człowiek, który się uczy, zdobywa nowe umiejętności – w tym kompetencje, w rzeczywistości dowartościowuje siebie.
Z opinii dotychczasowych absolwentów szkoły wynika, że Podkarpacka szkoła Przedsiębiorczości jest doskonałą formą kształcenia dla osób, które chcą „zasmakować” umiejętności i kompetencji w określonym obszarze zawodowym (informatycznym, księgowym, biurowym, ochroniarskim, handlowym, …). Jest też niejednokrotnie miejscem ukształtowania bądź też odbudowania poczucia własnej wartości, po bardzo różnych, dotychczasowych doświadczeniach edukacyjnych. Nasi słuchacze bardzo dobrze czują się w grupie, uczą się współpracy, tworzą nowe relacje, stają się dla siebie ważni, co niewątpliwie daje im poczucie wartości; potrafią coraz więcej i coraz mniej rzeczy stanowi dla nich problem. Kształcenie w naszej szkole policealnej jest bardzo praktyczne, skupione na tematach zawodowych, pozwalające poczuć „klimat” i zweryfikować własne predyspozycje do wykonywania różnych ról zawodowych.

Do kogo kieruje Pani ofertę szkoły? Kim jest Pani klient?

Klient Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości to osoba, która chce się rozwijać w obrębie różnych umiejętności i kompetencji zawodowych; i nie określałabym tutaj potencjalnych kandydatów według poziomu wykształcenia, ponieważ w szkole policealnej bardzo dobrze odnajdują się osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i nie powiodło im się na egzaminie maturalnym, ale także osoby, które ukończyły studia wyższe i teraz chcą kształcić się w konkretnym zawodzie np. informatyka, księgowego, czy pracownika administracji.

Dlaczego do Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości warto, aby przyszły osoby, którym zdarzyło się niepowiedzenie na maturze? Może lepiej najbliższy rok spędzić w domu na nauce?

Moim zdaniem, jeżeli niezdanie matury stanowi dla kogoś problem, to pozostawanie z tym problemem samemu sobie jest niedobrym pomysłem. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem może być kształcenie w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości, ponieważ jest to wejście do szkoły, w której przede wszystkim nabywa się nowych umiejętności, a to staje się ciekawe i pozwala rozwijać się w zupełnie innym kierunku niż to było np. w liceum, czy technikum. Tak naprawdę do Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości może przyjść każdy, niezależnie od tego, jakie posiada umiejętności, ponieważ zaczyna naukę od podstaw.

Nie jest powiedziane, że każdy z nas musi mieć wykształcenie wyższe po to, aby znaleźć się na rynku pracy; wiele stanowisk wymaga doskonałego personelu średniego, wyposażonego w fachową wiedzę i umiejętności zawodowe oraz odpowiednie predyspozycje interpersonalne.

Natomiast, jeżeli dla naszego przyszłego słuchacza, czy słuchaczki ważna jest matura i to, aby ją zdać, to uważam, że przychodząc do Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości i wiążąc się z naszą szkołą, będzie mieć ku temu warunki – zamierzamy bowiem stworzyć grupy korepetycji. Mogą to być zespoły utworzone zarówno na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli, jak tzw. grupy wsparcia, w których słuchacze będą uczyć się od siebie pod kierunkiem nauczyciela. Dlatego przyszli słuchacze naszej szkoły w ciągu najbliższego roku mogą nie tylko uczyć się na wybranym przez siebie kierunku policealnym, ale także przygotowywać się do matury.

Hipotetycznie nie boi się Pani takiej sytuacji, że kiedy po roku egzaminy maturalne zostaną zdane z sukcesem, to słuchacz powie „jak chcę iść na studia”.

To jest wybór i absolutnie nie postrzegam tego, jako problem dla szkoły. Uważam nawet, że pomyślnie zdane egzaminy maturalne będą również sukcesem szkoły. Ponieważ dla mnie sytuacja, w której udało nam się komuś pomóc – w taki, czy inny sposób – zrealizować własne plany a nawet marzenia edukacyjne – jest sukcesem, niezależnie od tego czy dana osoba ukończy Podkarpacką Szkołę Przedsiębiorczości, czy zakończy naukę na pewnym etapie. Sądzę nawet, że w tym drugim przypadku ten etap nauki w szkole będzie dla słuchacza szczególnie ważny, ponieważ pozwoli mu pójść dalej. Jednakże proponowany przez nas zaoczny system kształcenia stwarza możliwości pogodzenia nauki na studiach wyższych i w szkole policealne i niejednokrotnie tak właśnie jest. Dlatego kształcenie się ma sens tylko wtedy, kiedy daje nam możliwość rozwijania siebie, czy też realizowania siebie w różnych obszarach i nie powinno mieć końca. Stąd nasza oferta jest kierowana do osób w różnym wieku i w różnej sytuacji zawodowej, czy nawet osobistej.

Wielu młodych ludzi zamiast dalszego kształcenia woli wyjechać za granicę i tam np. pracować. Czy Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości może być dla nich alternatywą?

Wyjazd za granicę jest doświadczeniem, tzw. otarciem się o inny świat. Cenię wszystkie doświadczenia, ponieważ one kształtują osobowość, odporność i są dobre. Natomiast alternatywa: wyjazd za granicę, czy Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości, to kwestia tak naprawdę odpowiedzi na pytania: Czego w ogóle oczekuję od życia? Czy to jest początek ścieżki zawodowej i realizowania siebie, czy jest to tylko na chwilę, po to, aby być może przetrwać jakiś trudny czas?

Wiemy, że Polacy są bardzo cenieni za granicą; dodajmy jednak Polacy z wykształceniem technicznym, czy informatycznym i koniecznie z doskonałą znajomością języka obcego. Nie zapomnijmy o umiejętności życia w innym kraju, innej kulturze; my przecież nie jesteśmy tacy globalni jakby się wydawało.

Dlatego Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości może pomóc swoim słuchaczom w zdobyciu takich kompetencji, które dadzą im możliwość zbudowania pomysłu na życie. Na rynku pracy nie zawsze można znaleźć się tylko, jako pracownik. Można również próbować sił w założeniu własnej działalności gospodarczej. Przecież są młodzi ludzie, którzy mają nie tylko świetne pomysły, ale także pewną zdolność do ponoszenia ryzyka. Wobec tego być może warto szukać pomysłu na siebie poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej i tu Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości ma szeroką ofertę kursów zawodowych i językowych.

Jaka jest propozycja szkoły w zakresie nauki języków obcych i co ją wyróżnia od konkurencji?

W nauce języków obcych – w ramach kursów – ważne jest kształcenie grupowe, ponieważ w nauczaniu języka istotną rolę odgrywa komunikacja, stąd wyższość kształcenia grupowego nad kształceniem indywidualnym; szczególnie, kiedy mówimy o umiejętnościach językowych, które mają mieć zastosowanie na rynku pracy, w kraju lub za granicą.

To, co wyróżnia nasze Centrum Edukacji Lingwistycznej na rynku szkół językowych to partnerstwo i współpraca z Educational Testing Service oznaczająca udział Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w globalnej sieci ośrodków egzaminacyjnych, które przeprowadzają ponad 12 000 000 egzaminów rocznie.
Akredytacja, którą uzyskaliśmy od ETS Global w Warszawie to międzynarodowy symbol jakości świadczący o tym, że nasza placówka językowa nie obawia się zewnętrznego testowania i jest pewna poziomu swoich pracowników i oferowanych szkoleń.
Stąd też osoby – słuchacze kursów językowych lub słuchacze szkoły policealnej- mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując uznany certyfikat (np. TOEIC®) na zakończenie dowolnego etapu nauki języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego. Ważne jest, aby w momencie składania dokumentów aplikacyjnych trakcie ubiegania się o pracę nie określać swoich umiejętności językowych intuicyjnie np. znam język na poziomie podstawowym, średnim czy tzw. komunikatywnym; certyfikaty językowe, określające poziom znajomości języka obcego według stopni Rady Europy są precyzyjne i czytelne dla przyszłego pracodawcy.
Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości może pomóc osobom w uzyskaniu certyfikatu. Swoją ofertę kierujemy nie tylko do tych, którzy są słuchaczami na naszych kursach językowych czy też zajęciach w szkole policealnej. Możemy pomóc przygotować się do samego egzaminu i uzyskania certyfikatu także osobom, które zdobywają umiejętności językowe w innych formach i w innych miejscach np. za granicą.

Co oprócz kursów językowych może zaoferować szkoła?

Szkoła prawie od dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku i przygotowuje osoby do prowadzenia działalności gospodarczej; są to przede wszystkim osoby, które otrzymują dotację na rozpoczęcie tej działalności gospodarczej. Z doświadczenia wiem, że tego typu szkolenia są bardzo ważne, ponieważ każdemu przedsiębiorcy potrzebna jest wiedza o charakterze nie tylko formalno- finansowym, ale także marketingowym, aby znaleźć się obok konkurencji, pozyskać klienta i co jest bardzo ważne utrzymać go przy sobie.
Dużą popularnością cieszą szkolenia z zakresu księgowości, szkolenia sprzedawców i przedstawicieli handlowych oraz zróżnicowane tematycznie kursy komputerowe. Ponadto, stosownie do obecnych warunków prawnych, prowadzimy kursy ochrony fizycznej osób i mienia, których ukończenie, zwieńczone zdaniem egzaminu wewnętrznego w naszej szkole, uprawnia osoby do dokonania wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony w Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Szkoła w nazwie ma słowo „przedsiębiorczość”. Czy wobec tego można przełożyć to myślenie o przedsiębiorczości także w aspekcie kształcenia się?

Zdecydowanie tak. Przedsiębiorczość w nazwie szkoły oznacza, że jej celem było i jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Nie znaczy to, że każdy z uczących się w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości rozpocznie działalność gospodarczą, ale chodzi o to, aby nasi słuchacze, słuchaczki, absolwenci, absolwentki umieli stawiać sobie cele i dążyć do ich realizacji. Wobec tego uważam, że przedsiębiorczość – w aspekcie naszej szkoły – jest rozumiana bardziej, jako umiejętność stawiania sobie celów i ich osiągania, co w działalności gospodarczej jest przecież podstawą. Ponadto przedsiębiorczość to też umiejętność znajdowania w sobie, nazwijmy to, mechanizmu samonapędzającego się.

Załóżmy, że do szkoły przychodzi osoba, która chce się dalej uczyć, ale nie wie, na jakim kierunku. Informatyka, rachunkowość, administracja, czy ochrona?

Każdy z tych kierunków ma swoje mocne strony i nabyte na nim umiejętności mogą mieć szerokie zastosowanie na rynku. Kwestią jest jednak to, co z tymi umiejętnościami później zrobimy.

Rachunkowość to fantastyczny kierunek, który przygotowuje do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości firm, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami, z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzania danych. Myślę, że w tym miejscu należy podkreślić, iż w myśleniu o tym kierunku kształcenia, – ale nie tylko tym – jest wiele stereotypów. I tak bardzo często osoby mają niewłaściwe wyobrażenie na temat kierunku, ponieważ rachunkowość czy informatykę kojarzą z bardzo wysokim poziomem umiejętności matematycznych. Tymczasem rachunkowość tak naprawdę w głównej mierze opiera się na czterech działaniach matematycznych: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu; dzieleniu. Wobec tego są to umiejętności matematyczne na poziomie niewykraczającym poza gimnazjum. W rachunkowości chodzi bardziej o umiejętność stosowania tych działań, a tego – tu znowu odwołam się do swojego doświadczenia – można się nauczyć.

Poza tym umiejętności i wiedza z zakresu rachunkowości otwierają szerokie możliwości na rynku pracy i rynku przedsiębiorców. Wskutek deregulacji zawodów i zmiany w ustawie o rachunkowości, każdy będzie mógł usługowo prowadzić księgi rachunkowe pod warunkiem, że potrafi i weźmie na siebie taką odpowiedzialność. Dlatego dobrze jest – w ramach szkoły policealnej czy dodatkowo kursów doskonalących – kształcić się na tym kierunku.

Informatyka to kierunek, który jest w ofercie kształcenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości od wielu lat. Obecnie osoby, które uczą się w tym zawodzie zdobywają trzy certyfikaty i dzięki temu mają możliwość uzyskania trzech różnych kwalifikacji. Jest to niewątpliwie atut, ponieważ po każdej z tych kwalifikacji mają już pewne umiejętności, z którymi wpisują się w potrzeby rynku pracy. Dla mnie informatyka jest zdecydowanie ponad czasowa i ponad branżowa, czyli kształcenie na kierunku technik informatyk to inwestycja w siebie, która pozwoli znaleźć się w różnych rolach zawodowych i różnych dziedzinach. Dodatkowo słuchacze mogą wybierać specjalizacje, które odpowiadają współczesnym zapotrzebowaniom na rynku pracy i społeczeństwu informacyjnemu, co jest mocną stroną zarówno kierunku kształcenia, jak i Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości.

Administracja; w każdej firmie, czy przedsiębiorstwie potrzebne są osoby, które umieją nie tylko napisać pisma, ale także odszukać przepisy prawne i dokonać ich interpretacji, czyli, połączyć ze sobą sytuację, w której znaleźliśmy się oraz m.in. kodeks postępowania administracyjnego, czy kodeks pracy. To też kształcenie biegłego posługiwania się programami komputerowymi, dzięki którym wiele żmudnych czynności można zrobić bardzo szybko.

Ochrona, tym razem kierunek, który daje wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, ale przede wszystkim wiąże się z praktycznymi umiejętnościami w zakresie samoobrony i technik interwencyjnych, bezpieczeństwa i sposobów użycia broni palnej

Podsumowując…

Chciałabym, aby ta szkoła stała się miejscem kreowania siebie, ale w dosyć szerokim tego słowa znaczeniu. Ktoś rozpoczyna naukę w szkole policealnej i chce się uczyć w konkretnym, zawodzie; zdobywa umiejętności, które są w obrębie danego kierunku i dodatkowo może – to jest atut szkoły – zdobywać również kompetencje w obrębie innych kierunków.
Może rozpocząć naukę w szkole policealnej i rozwijać się językowo i na koniec uzyskać certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności językowe.

Z pewnością Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości stała się bardzo istotną częścią mojego życia. Nie traktuję i nie traktowałam tego nigdy, jako miejsce wykonywania zawodu, tylko raczej realizowania części swojego życia, w tym przypadku życia zawodowego. Myślę, że ta szkoła ma pewien klimat, który tworzą słuchacze, słuchaczki, ale przede wszystkim osoby, z którymi współpracuję od wielu lat. Zespół nauczycieli, kadra, to fantastyczni ludzie, z dużym doświadczeniem zawodowym, pasją, poczuciem humoru …
Dlatego pewnie, każdy, kto pojawia się w naszej szkole – tak przynajmniej twierdzą nasi absolwenci, z którymi rozmawiam – ma poczucie, że jest dla nas ważny.