Facebook YouTube Instagram Moodle

Projektowanie stron www

Treści programowe

1. TWORZENIE STRON WWW (HTML I XHTML)

 • Dokument HTML (budowa i planowanie)
 • Znaczniki i atrybuty
 • Odsyłacze (hiperłącza do innych stron)
 • Umieszczanie i formatowanie tekstu na stronie
 • Planowanie map obrazów na stronie
 • Stosowanie tabel do prezentacji danych na stronie (formatowanie wierszy i komórek)
 • Kontrolowanie wyglądu strony
 • Osadzanie plików multimedialnych na stronie WWW (animacje flash)
 • Formularze elektroniczne na stronach WWW (wstawianie i odbieranie formularzy na stronie)
 • Wprowadzanie list wypunktowanie na stronę WWW
 • Edycja i obsługa ramek w dokumencie HTML
 • Wprowadzenie strony do Internetu (zakładanie konta WWW., klient FTP)
 • Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach
 • Rozbudowa i aktualizacja witryny Zaplanowanie dokumentu HTML
 • Zaplanowanie formatów dla stron
 • Zastosowanie szablonu stron
 • Umieszczenie i sformatowanie tekstu na stronie
 • Stosowanie list uporządkowanych i nieuporządkowanych
 • Umieszczanie ilustracji i grafiki na stronie
 • Tworzenie tła strony
 • Stosowanie odnośników dokumentów i hiperlinków do innych stron
 • Planowanie map obrazów na stronie
 • Dołączanie dźwięku do tła strony
 • Stosowanie tabel do prezentacji danych na stronie
 • Stosowanie formatowania tabeli
 • Stosowanie formatowania dla komórek tabeli
 • Stosowanie ramek do do prezentacji strony
 • Stosowanie wybranych rodzajów kodowania stron

2. KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (CSS)

 • Kaskadowe arkusze stylów, definicje i ustawienia stylów.
 • Modyfikowanie parametrów strony z wykorzystaniem arkuszy stylów
 • Stosowanie stylów lokalnych zewnętrznych i wewnętrznych
 • Modyfikowanie atrybutów stylów, elementów zawartości strony
 • Zaplanowanie obsługi zdarzeń związanych z myszą
 • Selektory elementów, atrybutów, klas i pseudokras
 • Własności: czcionki, tekst, tło, marginesy, obramowania, wykazy
 • Kaskadowość stylów Modyfikowanie parametrów strony z wykorzystaniem arkuszy stylów
 • Stosowanie stylów lokalnych, zewnętrznych i wewnętrznych
 • Modyfikowanie atrybutów stylów elementów zawartości strony
 • Zaplanowanie obsługi zdarzeń związanych z myszą

3. INTERAKTYWNE ANIMACJE (FLASH)

 • Stosowanie grafiki, animacji i dźwięku do uatrakcyjnienia stron WWW
 • Projektowanie i umieszczanie animacji i ruchu obiektów na prezentowanej stronie
 • Posługiwanie się programami do tworzenia grafiki komputerowej
 • Rysowanie i edycja podstawowych obiektów
 • Operowanie ujęciami i klatkami filmu
 • Budowanie animacji ruchu i kształtu
 • Konstruowanie obiektów do animacji
 • Koordynowanie muzyki z animacją ruchu
 • Wprowadzanie akcji ACTION SCRIPT
 • Eksportowanie i publikowanie filmów
 • Zapisywanie animacji w formacie umożliwiającym umieszczanie je na stronie WWW. Stosowanie grafiki, animacji i dźwięku do uatrakcyjnienia stron
 • Projektowanie i umieszczanie animacji i ruchu obiektów na prezentowanej stronie
 • Posługiwanie się programami do tworzenia grafiki komputerowej
 • Rysowanie i edycja podstawowych obiektów
 • Operowanie ujęciami i klatkami filmu
 • Budowanie animacji ruchu i kształtu
 • Konstruowanie obiektów do animacji
 • Koordynowanie muzyki z animacją ruchu
 • Zapisywanie animacji w formacie umożliwiającym umieszczenie jej na stronach WWW

4. WYKORZYSTANIE DYNAMICZNEGO JĘZYKA PROGRAMOWANIA PO STRONIE SERWERA (PHP) ORAZ SKRYPTÓW JAVA

 • Dołączanie skryptów PHP do stron HTML
 • Przesyłanie danych pomiędzy stronami HTML i skryptami PHP
 • Testowanie i usuwanie błędów z programów
 • Projektowanie dostępu do baz danych umieszczanych na serwerze
 • Wykonywanie zapytań do bazy danych po stronie serwera
 • Konfigurowanie serwera WWW do obsługi języka PHP
 • Elementy JAVASCRIPT
 • Projektowanie obsługi map obrazowych po stronie serwera
 • Tworzenie list pocztowych
 • Stosowanie formularzy wieloczęściowych do gromadzenia danych Dołączanie skryptów PHP do stron HTML
 • Przesyłanie danych pomiędzy stronami HTML i skryptami PHP
 • Testowanie i usuwanie błędów z programów
 • Projektowanie dostępu do baz danych umieszczanych na serwerze
 • Wykonywanie zapytań do bazy danych po stronie serwera
 • Konfigurowanie serwera WWW do obsługi języka PHP
 • Elementy JAVASCRIPT
 • Projektowanie obsługi map obrazowych po stronie serwera
 • Tworzenie list pocztowych
 • Stosowanie formularzy wieloczęściowych do gromadzenia danych

5. ZAPROJEKTOWANIE WŁASNEJ STRONY WWW

 • Projektowanie strony na zadany temat z wykorzystaniem elementów poznanych w trakcie szkolenia
 • Modyfikowanie gotowych projektów Zastosowanie poznanych narzędzi informatycznych i graficznych do samodzielnego opracowania strony internetowej

Razem w ramach kursu – 100 – 120 godzin dydaktycznych

Zapewniamy: 

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • atelier fotograficzne z wyposażeniem
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu