Facebook YouTube Instagram Moodle

Kwalifikowany Pracownik Ochrony

z przygotowaniem do egzaminu na broń oraz Certyfikatem „Kierownika Imprez Masowych”

Technik ochrony fizycznej osób i mienia, w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarze:

BPO.02. Ochrona osób i mienia

Kształcenie na tym kierunku w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

 • różnych dziedzin prawa,
 • ochrony osób,
 • ochrony mienia,
 • wyszkolenia strzeleckiego,
 • samoobrony i technik interwencyjnych,
 • ochrony imprez masowych,
 • zarządzania agencją ochrony,
 • zastosowania technik komputerowych w wykonywaniu czynności zawodowych pracownika ochrony osób i mienia.

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności związane z:

 • organizowaniem i realizowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • organizowaniem i realizowaniem ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • organizowaniem i realizowaniem ochrony wartości pieniężnych,
 • organizowaniem i realizowaniem zabezpieczenia imprez masowych,
 • komputerowym wspomaganiem czynności zawodowych na stanowisku pracownika ochrony.

ABSOLWENT OCHRONY OSÓB I MIENIA Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie i może ubiegać się o zatrudnienie m.in. w:

 • w agencjach ochrony,
 • różnego rodzaju firmach, placówkach handlowych i instytucjach podlegających ochronie,
 • sądach,
 • bankach,
 • na stanowiskach pracowników ochrony oraz kierowników grup.
 • Ponadto, każdy absolwent tego kierunku, po uzyskaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony może otrzymać koncesję na agencję ochrony w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 4 semestry (2 lata)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po czwartym semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji MS.03. Ochrona osób i mienia oraz wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie
 • po czwartym semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika ochrony osób i mienia, z suplementem w języku angielskim
 • po czwartym semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po czwartym semestrze nauki zaświadczenia – według standardów MEN i MPiPS – ukończenia dodatkowych szkoleń w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku
 • ponadto słuchacz, w dowolnym momencie nauki, może przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TELC – szczegóły: www.celsanok.pl/centrum-ets.html

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 0 zł/ miesiąc