Facebook YouTube Instagram Moodle

Aktualności

03-03

2023

Kurs: Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Zajęcia kursu najczęściej prowadzone są w systemie weekendowym. Rozpoczęcie szkolenia uzależnione jest od skomplementowania się grupy.

Koszt szkolenia: 1 800 zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

W cenie:
– materiały szkoleniowe
– wewnętrzny egzamin
– serwis kawowy

Po szkoleniu Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN (Ministerstwo Edukacji i Nauki) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Treści szkolenia
1. BLOK: OGÓLNOPRAWNY
2. BLOK: OCHRONA OSÓB I MIENIA
3. BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE
4. BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

Kontakt:

☎ 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

17-01

2023

KURS: DOSKONALĄCY DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

Zapewniamy:
• Zaświadczenie ukończenia kursu
• materiały edukacyjne
• doskonałą kadrę szkolącą
• atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności

Cena: 400 zł

Kontakt i zapisy:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

05-01

2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Dołącz do grupy

Do 15 marca można jeszcze dołączyć do kierunku szkoły policealnej: BHP.
Pierwsze zajęcia 18-19 marca od godz. 9.00
Nauka odbywa się bezpłatnie w systemie weekendowych. Po ukończonej edukacji Słuchacze przystępują do państwowego egzaminu a po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują tytuł: Technika BHP. Tytuł ten jest potwierdzeniem posiadania wykształcenia w danym zawodzie. Co ważne aby rozpocząć naukę na kierunku szkoły policealnej nie musisz mieć matury. Należy jedynie wypełnić formularz rekrutacyjny a po pozytywnej rekrutacji dostarczyć ksero świadectwa ukończenie szkoły średniej.

Skontaktuj się z nami aby dowiedz się więcej:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

Sekretariat Szkoły: przy ul. Piłsudskiego 8 w Sanoku (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)

31-08

2022

Gratulujemy

Gratulujemy Zdającym oraz Nauczycielom przygotowującym do egzaminów! W tym roku osiągnęliśmy 100 % zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

05-08

2022

Trwa II Tura Nabór 2022 na bezpłatne kierunki

Szkoły policealnej:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Wszystkie kierunki są BEZPŁATNE.

Nie wymagamy matury

W Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych może wziąć udział każdy kto chce się rozwijać zawodowo. Nie ma ograniczeń związanych z posiadanym wykształceniem.

20-01

2022

Kwalifikowany pracownik ochrony – bezpłatny kurs

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każdy kto ukończył 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie

  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe

Kurs kończy się przystąpieniem do egzaminu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Słuchacz, który zda egzamin otrzymuje państwowe świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

  • nauka jest bezpłatna, odbywa się w systemie weekendowym
  • matura nie jest wymagana
  • 3 semestry nauki

18-06

2020

ZABEZPIECZANIE IMPREZ MASOWYCH

W treści szkolenia m.in. zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej, rola i obowiązki organizatora imprezy masowej. Kurs został przygotowany tak by każdy uczestnik nabył wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną, która pomoże mu w sposób  prawidłowy zorganizować zabezpieczenie imprez masowych.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID 19 – liczba miejsc ograniczona.