Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Aktualności

21-07

2021

Kursy Językowe

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych na kursy językowe:

  • Angielski
  • Niemiecki
  • Włoski
  • Rosyjski
  • Francuski

Dni oraz godziny zajęć są ustalane na pierwszym spotkaniu wraz z grupą.

Szkoła prowadzi naukę od 1997 roku. Celem kursów jest doprowadzenie Słuchaczy do poziomu swobodnego posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie. Realizowane przez nas programy nauczania są zgodne ze standardami międzynarodowymi. Ponadto Słuchacz kursu ma możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu TELC.

Kontakt:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl

15-07

2021

Bezpłatny kurs komputerowy

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy na poziomie A lub B. Nauka odbywać się będzie w 10 osobowych grupach.

Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  • Zamieszkująca na terenie woj. Podkarpackiego
  • W wieku 25 lat i więcej
  • Z brakiem lub śladową znajomością obsługi komputera
  • Nieprowadząca działalności gospodarczej
  • Nie uczestnicząca w podobnym wsparciu/ w innym projekcie finansowanym z EFS

Projekt w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 14-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych  

Kontakt:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl

15-06

2021

Nabór 2021

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku ogłasza nabór na BEZPŁATNE kierunki szkoły policealnej:

oraz na BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (czas trwania: od września do czerwca):

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym.

Wszystkie kierunki kończą się uzyskaniem świadectwa/ zaświadczenia ukończonego kierunku/kursu oraz egzaminem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Liczba miejsc ograniczona. Nie wymagamy matury.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl

01-05

2021

Kurs: Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID 19 – liczba miejsc ograniczona.

Treści szkolenia

1. BLOK: OGÓLNOPRAWNY

2. BLOK: OCHRONA OSÓB I MIENIA

3. BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE

4. BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

Cena: 1 500 zł

Kontakt:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

01-05

2021

KURS: DOSKONALĄCY DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

Zapraszamy na kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Zapewniamy:
• Zaświadczenie ukończenia kursu
• materiały edukacyjne
• doskonałą kadrę szkolącą
• atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności

Cena: 250 zł

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID 19 – liczba miejsc ograniczona.

08-03

2021

Kurs języka chińskiego od podstaw

W obecnych czasach Chiny stały się gigantem gospodarczym oraz kulturowym.  Znajomość języka chińskiego z pewnością okaże się przydatną umiejętnością w przyszłości, którą będzie można wykorzystać zarówno podczas tworzenia nowych znajomości z Chińczykami, jak i w kontaktach biznesowych.

Zajęcia skupiają się na intensywnym ćwiczeniu umiejętności pisania znaków, poprawnej wymowy oraz szybkiego czytania. Kurs będzie prowadzony pod kątem przygotowania do egzaminów certyfikatu znajomości języka chińskiego HSK (Chinese Proficiency Test). Zajęcia oraz materiały dostosowywane będą do poziomu oraz potrzeb uczniów. Podczas zajęć elementy wiedzy z języka zostaną uzupełnione o anegdoty kulturowe, które jeszcze lepiej pozwolą uczestnikom kursu zapoznać się z Państwem Środka. Kurs weekendowy przeznaczony jest dla osób, którym z racji obowiązków szkolnych lub pracowniczych nie odpowiadają godziny popołudniowe w dni powszednie tygodnia.

Cena: 20 zł za godzinę dydaktyczną

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl

18-06

2020

KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA, SŁUŻBY PORZĄDKOWE I SŁUŻBY INFORMACYJNE

Kurs szczególnie ważny dla osób, które zajmują się ochroną osób i mienia. Szkolenie ma na celu przekazać istotną wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie ochrony. Ponadto uczestnik kursu dowie się m.in. jaka jest odpowiedzialność członka służb informacyjnych oraz porządkowych.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID 19 – liczba miejsc ograniczona

18-06

2020

ZABEZPIECZANIE IMPREZ MASOWYCH

W treści szkolenia m.in. zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej, rola i obowiązki organizatora imprezy masowej. Kurs został przygotowany tak by każdy uczestnik nabył wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną, która pomoże mu w sposób  prawidłowy zorganizować zabezpieczenie imprez masowych.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID 19 – liczba miejsc ograniczona.