Facebook YouTube Instagram Moodle

Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Edukacja z zakresu kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia , odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje.

Elementy treści programu:

 • różnych dziedzin prawa,
 • ochrony osób,
 • ochrony mienia,
 • wyszkolenia strzeleckiego,
 • samoobrony i technik interwencyjnych,
 • ochrony imprez masowych,
 • zarządzania agencją ochrony,
 • zastosowania technik komputerowych w wykonywaniu czynności zawodowych pracownika ochrony osób i mienia.

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności związane z:

 • organizowaniem i realizowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • organizowaniem i realizowaniem ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • organizowaniem i realizowaniem ochrony wartości pieniężnych,
 • organizowaniem i realizowaniem zabezpieczenia imprez masowych,
 • komputerowym wspomaganiem czynności zawodowych na stanowisku pracownika ochrony.

ABSOLWENT Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego OCHRONY OSÓB I MIENIA Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie i może ubiegać się o zatrudnienie m.in. w:

 • w agencjach ochrony,
 • różnego rodzaju firmach, placówkach handlowych i instytucjach podlegających ochronie,
 • sądach,
 • bankach,
 • na stanowiskach pracowników ochrony oraz kierowników grup.
 • Ponadto, każdy absolwent tego kierunku, po uzyskaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony może otrzymać koncesję na agencję ochrony w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uwaga! Aby uczestniczyć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym nie musisz posiadać wykształcenia średniego

Dyplomy i certyfikaty:
• Zaświadczenie MEN ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
• Po zdaniu egzaminu na wymaganym poziomie Państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranym szkoleniu

Realizacja zajęć: 3 semestry nauki (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym)