Facebook YouTube Instagram Moodle

Edycja fotografii cyfrowej

Treść szkolenia

 • Budowa, rodzaje i elementy składowe aparatów cyfrowych.
 • Konstrukcja elektronicznych przetworników obrazu.
 • Funkcje i parametry aparatów cyfrowych.
 • Optyka aparatów fotograficznych, budowa i rodzaje obiektywów.
 • Urządzenia peryferyjne stosowane w fotografii.
 • Wybrane elementy technologii fotografii: ekspozycja i jej parametry; oświetlenie; kompozycja obrazu.
 • Specyfikacje formatów cyfrowego zapisu obrazu.
 • Metody i rodzaje transferu plików obrazu.
 • Aplikacja Adobe Bridge jako narzędzie do zarządzania zbiorami obrazów cyfrowych.
 • Teoretyczne podstawy edycji obrazu bitowego, budowa i parametry opisowe bitmapy.
 • Adobe Photoshop jako program do edycji grafiki bitowej.
 • Narzędzie Camera Raw i jego możliwości edycyjne.
 • Metody skalowania i kadrowania obrazu.
 • Korekcja tonalna i kolorystyczna obrazu bitowego.
 • Edycja jakości obrazu: usuwanie wad i zanieczyszczeń; budowanie efektów specjalnych.
 • Przygotowanie obrazu bitowego do prezentacji w różnych mediach.

Razem w ramach kursu- 80 – 100 godzin dydaktycznych

W zakresie pozyskiwania materiału edycyjnego uczestnik szkolenia powinien:

 • wykorzystywać podstawowe ustawienia (jakość obrazu, format zapisu, balans bieli itd.) aparatu cyfrowego;
 • wybrać (kompakt, lustrzanka) i przygotować do pracy aparat cyfrowy;
 • skonfigurować odpowiednią przestrzeń kolorów w aparacie cyfrowym;
 • wykorzystywać możliwości obiektywów o różnych ogniskowych (obiektywy szerokokątne, teleobiektywy, obiektywy o zmiennej ogniskowej);
 • dobrać właściwe parametry ekspozycji z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji (czas naświetlania, wartość przesłony, czułość);
 • wykorzystywać zależności pomiędzy wybranymi parametrami ekspozycji (czas naświetlania, wartość przesłony) dla uzyskania pożądanej głębi ostrości;
 • zastosować podstawowe reguły poprawnej kompozycji obrazu (reguła trójpodziału, budowa planów, dominanty, linie prowadzące, kierunki pionowe i poziome);
 • uwzględnić kierunek i jakość oświetlenia naturalnego lub sztucznego;
 • przygotować w prawidłowy sposób wymogi techniczne i twórcze umożliwiające tworzenie obrazów w zakresie: fotografii panoramicznej (krajobrazowej), makrofotografii, fotografii portretowej, fotografii specjalistycznej (branżowej);
 • wybrać i zastosować właściwy format zapisu obrazu cyfrowego (JPG, TIFF, RAW);
 • przesłać obraz z aparatu cyfrowego do komputera wykorzystując odpowiednią metodę transferu.

W zakresie przetwarzania materiału edycyjnego uczestnik szkolenia powinien:

 • przechowywać, porządkować, katalogować i archiwizować materiał edycyjny za pomocą narzędzi aplikacji Adobe Bridge;
 • upraszczać wykonywanie rutynowych zadań w zakresie archiwizacji przy użyciu akcji i funkcji przetwarzania wsadowego aplikacji Adobe Photoshop;
 • wyświetlać, edytować, usuwać oraz tworzyć szablony metadanych z fotografii;
 • wykorzystywać możliwości edycji obrazów cyfrowych w formacie RAW ( skalować i dobierać rozdzielczość, kadrować i prostować obrazy, wyostrzać i redukować szum, kalibrować kolor i różnicować ekspozycje, korygować kontrast, efekt winiety i aberracji chromatycznej, tworzyć obrazy o zwiększonej głębi bitowej – HDR);
 • skalować i kadrować obraz (wykorzystywać regułę „złotego podziału”, kadrować do określonych rozmiarów, zachowywać proporcje podczas kadrowania, skalować w oparciu o metody resizingu i resamplingu, wykorzystywać automatykę procesów podczas skalowania, powiększać obszar roboczy, modyfikować kąt przekrzywienia.
 • wykonywać korekcję kolorystyczną obrazu (ustawiać neutralne wartości cieni i świateł, automatyzować korekcję, stosować warstwy dopasowywania, przygotowywać do korekcji fotografie studyjne, korygować wybrane fragmenty obrazu z wykorzystaniem procesów maskowania, usuwać przebarwienia i zniekształcenia kolorystyczne, wykonywać konwersję do skali szarości, stosować cyfrowe filtry kolorów).
 • wykonywać korekcję tonalną obrazu (odczytywać histogram i regulować poziomy jasności, dopasowywać krzywe tonalne, zwiększać zakres tonalny poprzez wypełnianie szarością, modyfikować kontrast poprzez maskowanie, korygować ekspozycję, dokonywać kompensacji prześwietlenia, poprawiać obrazy niedoświetlone, wyrównywać naświetlenie w wybranych obszarach obrazu);
 • usuwać zanieczyszczenia i naprawiać uszkodzenia obrazu ( usuwać szum, redukować efekt czerwonych oczu, korygować perspektywę i wady obiektywu, stosować różnorodne techniki wyostrzania, usuwać i retuszować wybrane obszary obrazu, wykonywać retusz perspektywiczny, wykonywać retusz fotografii portretowej);
 • tworzyć postprodukcyjne efekty specjalne (używać oświetlenia do budowy dramaturgii obrazu, używać efektu zmiękczania ostrości, budować efekt winiety, tworzyć bichromię, naśladować efekt działania filtrów fotograficznych, łączyć fotografie z zachowaniem perspektywy, naśladować efekt fotografowania w podczerwieni, montować zestawy zdjęć w panoramy);
 • przygotować przetworzony materiał edycyjny do prezentacji (tworzyć cyfrowe ramki, przygotowywać obrazy do umieszczenia w galerii, przygotować znak wodny i informację o prawach autorskich, przygotować obrazy do wydruku, przygotować obrazy do prezentacji na ekranie i w Internecie).

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • atelier fotograficzne z wyposażeniem
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu