Facebook YouTube Instagram Moodle

Programowanie serwisów www

Treści programowe

GRAFIKA WWW

 1. Podstawowe pojęcia i teoria
 2. Obsługa programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej

INTERNET

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Obsługa programu do projektowania stron internetowych
 3. Obsługa klienta FTP – publikacja strony
 4. Porządkowanie i walidacja dokumentów
 5. Struktura tekstu
 6. Tekst
 7. Kolory
 8. Listy
 9. Rysunki
 10. Łącza
 11. Tabele
 12. Formularze
 13. Osadzanie obiektów multimedialnych na stronie
 14. Definiowanie stylów
 15. Kaskada stylów
 16. Dziedziczenie
 17. Wartości i jednostki
 18. Właściwości czcionek
 19. Formatowanie tekstu
 20. Obramowanie i marginesy
 21. Definiowanie stylów tabeli
 22. Formatowanie list
 23. Pozycjonowanie elementów na stronie

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 50

Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 •  Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
45 min – część praktyczna

 •  Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.