Facebook YouTube Instagram Moodle

Kurs Doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

Program szkolenia:

1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

 • ustawy o ochronie osób i mienia;
 • ustawy o broni i amunicji;
 • uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków
 • przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
 • odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
 • odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

 • zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamańkości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
 • praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

3. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 • zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
 • technik i postaw strzeleckich;
 • strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

4 Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

 • postawy i poruszania się w walce;
 • technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
 • padów i przewrotów w walce wręcz;
 • sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
 • chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
 • uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
 • miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
 • technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
 • posługiwania się pałką służbową;
 • technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
 • obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
 • obrony przed zagrożeniem bronią palną;
 • podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Razem w ramach kursu: 40 godzin

Cena promocyjna: 400 zł

Zapewniamy: 

 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu