Facebook YouTube Instagram Moodle

Ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO

 W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oferujemy Państwu kompleksowe szkolenie z zakresu:

„OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO ORAZ NOWYCH POLSKICH USTAW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH”.

 

Szkolenie odbędzie się w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku, przy ul. Piłsudskiego 8, w godzinach 9: 00 – 17: 00.

Zajęcia szkoleniowe poprowadzi Pani dr Małgorzata Karolczyk-Pundyk

Od 8 lat z sukcesem prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą prawną osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji społecznych. Zajmuje się doradztwem prawnym również instytucji samorządowych oraz organów administracji publicznej. Od lat prowadzi szkolenia o tematyce prawnej – przeszkoliła blisko 4 tysiące osób. Wydała dwie książki „Z prawem bez prawnika.  Niezbędnik Obywatelski” i „Z prawem bez prawnika. Niezbędnik pracownika”. Ponadto jest autorem licznych publikacji prawnych, które można znaleźć w czasopismach branżowych i lokalnych. W swojej karierze zawodowej prowadziła program „Telewizyjna poradnia prawna”.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Dodatkowym bonusem, przysługującym uczestnikom szkolenia będzie możliwość bezpłatnych konsultacji z Kancelarią Prawną Pani Małgorzaty Karolczyk-Pundyk  (przez dwa tygodnie od dnia zakończenia kursu) dotyczących zmian w ochronie danych osobowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi:

 • 300 zł. – zw. z VAT  dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych bądź finansowanych z UE (Art. 43 ust.1 pkt. 29 lit.c) – ustawy o VAT – szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników,
 • 300 zł. + 23 % VAT firmy i osoby finansujące szkolenie prywatnie
 • Przy zgłoszeniach 2 osób i więcej z jednej firmy/ instytucji … 5% rabat
 • 15% rabat dla Osób korzystających ze szkolenia PRAWO PRACY 2018

Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, lunch.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo – wstępnie należy podać:

 • nazwę firmy/ instytucji
 • liczbę zgłaszanych osób
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Program szkolenia:

1. Dane osobowe

 • Pojęcie
 • Tak zwane dane wrażliwe
 • Źródła ochrony danych osobowych

2. Udostępnianie a przetwarzanie danych osobowych

 • Pojęcie przetwarzania danych osobowych
 • Pojęcie udostępniania danych osobowych
 • Problematyka umowy powierzenia
 • Problematyka klauzul „zgody na przetwarzanie danych osobowych”

3. Umowa powierzenia

 • Elementy konieczne
 • Elementy dodatkowe

4. Inspektor ochrony danych osobowych – nowa instytucja

 • Kompetencje inspektora
 • Inspektor a administrator danych

5. Dokumentacja ochrony danych osobowych

 • Polityka bezpieczeństwa oraz załączniki
 • Zbiory danych
 • Rejestr zbiorów
 • Rejestr udostępnień
 • Instrukcje

6. Zbiór danych

 • Pojęcie
 • Jak opisać zbiór

7. Ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO

 • Problem profilowania
 • Nowe obowiązki ADO
 • Nowy zakres kar
 • Problem rejestracji zbiorów
 • Certyfikacja
 • Kodeksy postępowania
 • System dokonywania ocen

8. Ochrona danych osobowych po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów ją wprowadzających

 • Przekształcenie GIODO
 • Zgłoszenie inspektora
 • Kary administracyjne
 • Klauzule i zgody

9. Ochrona danych osobowych zagadnienia praktyczne

 • Problem monitoringu
 • Projektowane zmiany dot. prawa pracy i poszczególnych dziedzin działalności
 • Problem przetwarzania danych przez kontrahentów (np. ubezpieczycieli, biura rachunkowe)
 • Dziecko w obrocie, – czyli dane osobowe uzyskiwane od nieletnich
 • Modyfikacja zgody i usunięcie danych ze zbiorów