Facebook YouTube Instagram Moodle

kursu: Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Zajęcia kursu prowadzone są w systemie weekendowym.

Koszt szkolenia: 1 800 zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

W cenie:
– materiały szkoleniowe
– wewnętrzny egzamin
– serwis kawowy

Po szkoleniu Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN (Ministerstwo Edukacji i Nauki) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Treści szkolenia
1. BLOK: OGÓLNOPRAWNY
2. BLOK: OCHRONA OSÓB I MIENIA
3. BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE
4. BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

Kontakt i zapisy:

☎ 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850