Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Aktualności

03-12

2019

Kadry i płace – bezpłatny kurs ze stypendium dla osób pracujących

STYPENDIUM szkoleniowe oraz certyfikat dla osób PRACUJĄCYCH w ramach kursu: Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych z RODO

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby PRACUJĄCE, które:
• nie ukończyły 30 roku życia
• pracują (umowę zlecenie, umowę o dzieło, nie zarabiające więcej niż najniższa krajowa)

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

25-11

2019

Bezpłatny kurs języka niemieckiego

Bezpłatny kurs języka niemieckiego
dla osób zamieszkujących województwo podkarpackie, które ukończyły 25 lat

Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe, w tym podręcznik do nauki wybranego języka obcego.

Kurs kończy się egzaminem, w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu, potwierdzającego kompetencje językowe na określonym poziomie.
Liczba miejsc ograniczona !

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

Projekt Centrum kompetencji językowych, nr RPPK.09.03.00-18—0016/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Podkarpacką Szkołę Przedsiębiorczości w Sanoku w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie . Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

23-11

2019

STYPENDIUM szkoleniowe dla osób PRACUJĄCYCH – kurs: Inspektor ochrony danych osobowych

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby PRACUJĄCE, które:
• nie ukończyły 30 roku życia
• pracują (umowę zlecenie, umowę o dzieło, nie zarabiające więcej niż najniższa krajowa)

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

01-11

2019

Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

  • ANGIELSKI (poziom podstawowy i średni)
  • NIEMIECKI (poziom podstawowy)

dla osób zamieszkujących województwo podkarpackie, które ukończyły 25 lat

Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe, w tym podręcznik do nauki wybranego  języka obcego .

Kurs kończy się egzaminem,  w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu TELC , potwierdzającego  kompetencje językowe na określonym poziomie.

Liczba miejsc ograniczona !

Projekt Centrum Kompetencji Językowych współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

21-10

2019

Darmowe szkolenia zawodowe ze stypendium

Jeśli jesteś osobą pracującą (zarabiasz co najwyżej najniższą krajową) i masz nie więc niż 29 lat możesz wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach:

– Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– Grafik Komputerowy
– Pracownik Biurowy (z obsługą programów MS Excel/Word/PowerPoint)
– Kadry i Płace

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

23-09

2019

PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI – Kwalifikacyjny kurs zawodowy

PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI z egzaminem państwowym i certyfikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Kurs przygotowuje do prowadzenia pełnej księgowości firm, zastosowaniem komputerowych metod ewidencji
i przetwarzania danych COMARCH OPTIMA

Realizacja zajęć: 1 – 2 semestry nauki w soboty i niedziele.

Koszt nauki wraz z egzaminem i certyfikatem – 1 390 zł (płatne w całości lub w częściach)

Ponadto:
• Zrealizowanie drugiego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych z egzaminem państwowym i certyfikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie umożliwia uzyskanie państwowego dyplomu z tytułem TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro