Facebook YouTube Instagram Moodle

Aktualności

17-01

2023

KURS: DOSKONALĄCY DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

Zapewniamy:
• Zaświadczenie ukończenia kursu
• materiały edukacyjne
• doskonałą kadrę szkolącą
• atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności

Cena: 400 zł

Kontakt i zapisy:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

05-01

2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Zimowy nabór do 15 lutego

Trwa zimowy nabór na kierunek szkoły policealnej: BHP.
Nauka odbywa się bezpłatnie w systemie weekendowych. Po ukończonej edukacji Słuchacze przystępują do państwowego egzaminu a po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują tytuł: Technika BHP. Tytuł ten jest potwierdzeniem posiadania wykształcenia w danym zawodzie. Co ważne aby rozpocząć naukę na kierunku szkoły policealnej nie musisz mieć matury. Należy jedynie wypełnić formularz rekrutacyjny a po pozytywnej rekrutacji dostarczyć ksero świadectwa ukończenie szkoły średniej.

Skontaktuj się z nami aby dowiedz się więcej:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

Sekretariat Szkoły: przy ul. Piłsudskiego 8 w Sanoku (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)

03-01

2023

Kurs: Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Zajęcia kursu najczęściej prowadzone są w systemie weekendowym. Rozpoczęcie szkolenia uzależnione jest od skomplementowania się grupy.

Koszt szkolenia: 1 800 zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

W cenie:
– materiały szkoleniowe
– wewnętrzny egzamin
– serwis kawowy

Po szkoleniu Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN (Ministerstwo Edukacji i Nauki) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Treści szkolenia
1. BLOK: OGÓLNOPRAWNY
2. BLOK: OCHRONA OSÓB I MIENIA
3. BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE
4. BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

Kontakt:

☎ 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850

31-08

2022

Gratulujemy

Gratulujemy Zdającym oraz Nauczycielom przygotowującym do egzaminów! W tym roku osiągnęliśmy 100 % zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

05-08

2022

Trwa II Tura Nabór 2022 na bezpłatne kierunki

Szkoły policealnej:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Wszystkie kierunki są BEZPŁATNE.

Nie wymagamy matury

W Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych może wziąć udział każdy kto chce się rozwijać zawodowo. Nie ma ograniczeń związanych z posiadanym wykształceniem.

20-01

2022

Kwalifikowany pracownik ochrony – bezpłatny kurs

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każdy kto ukończył 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie

  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe

Kurs kończy się przystąpieniem do egzaminu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Słuchacz, który zda egzamin otrzymuje państwowe świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

  • nauka jest bezpłatna, odbywa się w systemie weekendowym
  • matura nie jest wymagana
  • 3 semestry nauki

08-03

2021

Kurs języka chińskiego od podstaw

W obecnych czasach Chiny stały się gigantem gospodarczym oraz kulturowym.  Znajomość języka chińskiego z pewnością okaże się przydatną umiejętnością w przyszłości, którą będzie można wykorzystać zarówno podczas tworzenia nowych znajomości z Chińczykami, jak i w kontaktach biznesowych.

Zajęcia skupiają się na intensywnym ćwiczeniu umiejętności pisania znaków, poprawnej wymowy oraz szybkiego czytania. Kurs będzie prowadzony pod kątem przygotowania do egzaminów certyfikatu znajomości języka chińskiego HSK (Chinese Proficiency Test). Zajęcia oraz materiały dostosowywane będą do poziomu oraz potrzeb uczniów. Podczas zajęć elementy wiedzy z języka zostaną uzupełnione o anegdoty kulturowe, które jeszcze lepiej pozwolą uczestnikom kursu zapoznać się z Państwem Środka. Kurs weekendowy przeznaczony jest dla osób, którym z racji obowiązków szkolnych lub pracowniczych nie odpowiadają godziny popołudniowe w dni powszednie tygodnia.

Cena: 20 zł za godzinę dydaktyczną

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl